Afdrukken

Forumdiscussies versus formele debatten

Er is voor gekozen om op Evolutie.EU geen discussieforum te plaatsen. Willen mensen met mij in discussie treden en vinden ze de feedbackmogelijkheden te beperkt, dan kan er een formeel e-maildebat geregeld worden. Onder een formeel e-maildebat wordt verstaan: een correspondentie waarbij beide zijden omstebeurt een stuk schrijven, waarbij ze zich aan een vast onderwerp houden. Van tevoren wordt bepaald hoeveel reacties er zullen worden geschreven, hoe lang de stukken mogen zijn en hoe lang er over de stukken gedaan mag worden. Zie hier voor meer informatie over het starten van een debat.

Formele debatten hebben vele voordelen ten opzichte van forumdiscussies. Hieronder volgen een aantal van de bezwaren tegen forumdiscussies en voordelen van formele debatten.

1. Op een forum wordt er niet strikt op toegezien dat men zich aan het onderwerp houdt, en dit gaat ten koste van de diepgang

Ondanks dat er meestal wel forumregels zijn die hierin voorzien, wijst de praktijk uit dat men zich maar moeilijk aan het onderwerp weet te houden. Hierdoor ontstaat vaak een grote onoverzichtelijke wirwar van onsamenhangende argumentaties. Bovendien kan geen enkel individueel argument goed uitgediept worden. (Gebrek aan diepgang ontstaat ook wanneer het topic simpelweg veel te breed is, bijv. ‘schepping vs. evolutie’.)

Bij een formeel debat worden er strakke afspraken gemaakt, waardoor van tevoren duidelijk is afgekaderd wat wel en wat niet besproken wordt. Over de bewegingsvrijheid om er andere onderwerpen bij te halen kan van tevoren onderhandeld worden. Sowieso zullen de discussianten er zelf ook bij gebaat zijn niet te veel uit te wijden over andere onderwerpen, vanwege de woordlimiet.

2. Op een forum kan men het zich permitteren lastige vragen gewoon te negeren

In een formeel debat kan dit ook, maar wel met het risico dat de oppositie dit keihard afstraft, ten aanschouwen van de lezers (en dat zijn er bij een formeel debat meer).

3. Op een forum is de numerieke meerderheid zwaar in het voordeel

Een nadeel van op forums discussiëren over schepping en evolutie, is dat er veel meer evolutionisten op forums actief zijn dan creationisten. Gevallen van drie, vijf of zelfs acht evolutionisten tegen één creationist zijn niet zeldzaam. Iedere inzending van de creationist leidt dan tot meerdere reacties van evolutionistische zijde, en bizar genoeg wordt er vervolgens van de creationist verwacht dat hij deze reacties één voor één behandelt. Als zes evolutionisten ieder een kwartier besteden aan een reactie, en de creationist is even veel tijd kwijt voor zijn respons, kost dat hem dus al anderhalf uur. En hoe wordt hij beloond voor zijn noeste arbeid? Op zijn best met zes nieuwe reacties (en dus nieuw huiswerk), en op zijn slechtst met onbegrip, persoonlijke aanvallen, verwijten of beledigingen van onwelwillende evolutionisten. Hoe dan ook, naarmate de discussie vordert gaat het hem hele dagdelen kosten, zonder dat het iets oplevert (want alle deelnemers aan de discussie hebben hun conclusies van tevoren al klaarliggen).

De meer-tegen-één-situatie heeft nog een nadeel. De evolutionisten zullen elkaar ondersteunen en elkaars argumenten bevestigen, en zo de indruk geven dat er een soort ‘algemene consensus’ is dat de evolutionistische argumenten steekhoudend zijn en de creationistische niet. Deze consensus weerspiegelt echter niet de kracht van de argumenten, maar de voorkeur van de meerderheid.

Nog een nadeel is dat het creationistische geluid simpelweg onhoorbaar wordt in de kakofonie der sceptici. Een verdwaalde lezer die lukraak wat berichten leest heeft een veel grotere kans evolutionistische berichten te lezen dan creationistische. Hij krijgt hierdoor een vertekend beeld van de discussie.

Bij formele debatten bestaan al deze problemen niet. Bij formele debatten kan één persoon het tegen een heel team opnemen zonder tegen deze problemen aan te lopen, vanwege de woordlimiet.

4. Op een forum kan men stellingen poneren zonder deze te hoeven onderbouwen

Voorbeeld van een ongefundeerde stelling: ‘ijskappen op de Noordpool bevatten tienduizenden jaarlijkse ijslaagjes.’ Dit wordt als argument naar voren gebracht, maar is in feite slechts een stelling, die eerst nader onderbouwd dient te worden. Het vreemde is dat mensen dit soort uitspraken doen en vervolgens verwachten dat de creationist er wel eventjes antwoord op geeft. Maar een goed antwoord vereist een compleet artikel (dus veel onderzoek en schrijfwerk). Dit is opnieuw een manier waarop luie evolutionisten (al dan niet bewust) de creationist met zoveel mogelijk werk opzadelen. Nee, als de evolutionist ijslagen als argument tegen een jonge aarde wil gebruiken, laat hij dan eerst maar eens onderbouwen waarom dit allemaal jaarlijkse ijslagen zouden zijn.

5. Op een forum kunnen luie mensen zich er makkelijk van af maken door links te geven

Het komt erg veel voor dat men hyperlinks plaatst, in plaats van dat men zelf de moeite neemt uit te leggen hoe het zit. En natuurlijk verwachten evolutionisten vervolgens dat de creationist gedwongen is de ellenlange artikelen op evolutionistische websites door te gaan spitten en weerleggingen te schrijven. (Ik stel het nu even zo, maar ik ben me er natuurlijk van bewust dat het andersom ook gebeurt.)

Vaak is het wel mogelijk om als reactie een link te plaatsen naar een artikel dat het tegenovergestelde betoogt als het artikel waar eerst naar verwezen werd. Maar over en weer links gooien is natuurlijk geen manier van discussiëren. In een formeel debat kunnen links niet gebruikt worden als argumentatievorm. Links zijn natuurlijk wel handig als bronvermelding.

6. Op een forum komt er geen einde aan de discussie

Dus kan een forumdiscussie in principe oneindig veel tijd opslokken. Bij een formeel debat, daarentegen, zijn er van tevoren duidelijke afspraken over woordlimieten en het aantal reacties. Naast dat dit de discussianten veel tijd bespaart, maakt dit het voor derden ook uitnodigender de discussie door te lezen.

7. Op een forum denken mensen dat als iemand niet meer reageert, hij de discussie verloren heeft

Alleen maar ‘gereageerd hebben’ staat niet gelijk aan ‘weerlegd hebben’. Het gaat er niet om wie als laatste gereageerd heeft, maar wie inhoudelijk de sterkste punten heeft. In een formeel debat (waar van tevoren vaststaat wie als laatste reageert) komt dit beter naar voren.

8. Op een forum verwordt de discussie vaak tot een onoverzichtelijke brij met allerlei off-topic zijpaden

En de enige die hierbij gebaat is, is degene die aan het kortste eind trekt! Als je het op een bepaald punt niet kunt bolwerken, kun je dat altijd nog verbloemen door een rookgordijn aan andere onderwerpen op te trekken. Als je de discussie niet kunt winnen, geldt: hoe onoverzichtelijker, hoe beter. Je zwakke punten worden op die manier verstopt tussen een wirwar van allerlei andere kwesties.

Het overzichtelijke format van een formeel debat, met een van tevoren vastgesteld onderwerp, kan hiertegen waken.

9. Op een forum heeft men geen reden zich verantwoordelijk te gedragen

Deelnemers hebben de veilige wetenschap dat de discussie uiteindelijk diep weggestopt zal liggen in een afgedankte topic, begraven in de verlaten krochten van het internet, waar niemand het ooit nog lezen zal. Dit werkt helaas onverantwoordelijk gedrag in de hand, en hiermee doel ik zowel op de (vaak onbeschofte) toon waarmee de discussie gevoerd wordt, als een onverschilligheid t.a.v. de steekhoudendheid van de argumenten.

Bij een formeel debat, dat meer ‘allure’ heeft dan een forumdiscussie, en bovendien op lange termijn door meer mensen gelezen zal worden, hebben de discussianten een sterker motief zich correct op te stellen. Ze zijn immers de ‘woordvoerders’, ‘vertegenwoordigers’ van de stelling die ze verdedigen, en zullen in de ogen van de lezers zo overtuigend en geloofwaardig mogelijk over willen komen.

10. Formele debatten leiden tot een presenteerbaar product

Waar gaat het uiteindelijk om? Om het overtuigen van je discussieopponenten? Nee, want die hebben toch vaak bevroren meningen, en zullen niet snel overstag gaan. Het gaat om derden die de discussie lezen. Die zitten misschien nog in de meningsvormende fase. En die derden zijn veel beter gediend met een eerlijk, overzichtelijk debat, dan met een chaotische forumdiscussie.


Voel je na het doornemen van Evolutie.EU de onweerstaanbare drang met mij in debat te treden? Dat kan! Zie hier.

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting