Afdrukken

Tien tactieken om het creationisme zwart te maken zonder ook maar één inhoudelijk argument!1

Ben jij een evolutionist en wil je in een lezing, debat, essay of forumdiscussie het creationisme een flinke hak zetten? Dan zullen de volgende tien tips je goed van pas komen! Hanteer deze simpele tactieken, en je zult nooit meer inhoudelijke argumenten nodig hebben.

Merk trouwens op dat ik het expres heb over ‘creationisme’. Door het met een -isme te benoemen geef je het een net wat negatievere klank. -Ismen zijn bijna altijd fout (denk maar aan communisme, kapitalisme, nazisme, fascisme, et cetera). Een subtiel maar belangrijk detail. Goed, dat was een opwarmertje. Hier komen de echte tips:

1. Benadruk keer op keer dat creationisme pseudowetenschap is. Herhaling doet geloven!

Dit is je allerbelangrijkste manoeuvre: schilder creationisme af als pseudowetenschap. In deze maatschappij van medische en technologische ontwikkelingen is het respect voor wetenschap zó irreëel groot, dat je het debat praktisch al gewonnen hebt als je erin slaagt jouw theorie te bestempelen als ‘wetenschap’, en dat van de vijand het labeltje ‘pseudowetenschap’ weet op te plakken.

Leg je publiek uit ‘hoe wetenschap werkt’. Als je dit met een zelfverzekerde en deskundige toon brengt, zal het publiek je zelfs met het meest oppervlakkige verhaaltje gaan beschouwen als een autoriteit op dat gebied. Je kunt wat dat betreft rustig vertrouwen op de naïviteit van je lezers of luisteraars. Vertel ze vervolgens dat God geen plaats heeft in de wetenschap, en creationisme dus ook niet. Et voilà! Je wint het debat nu automatisch! Want als er geen Ontwerper is, moet er wel een evolutionaire verklaring voor onze oorsprong zijn.

2. Contrasteer creationisten met wetenschappers

Gebruik in al je spreken nooit het woord ‘evolutionisten’, want dat impliceert een stellingname (en dus subjectiviteit). Neen, spreek liever over ‘wetenschappers’, dat heeft een veel positievere, objectievere lading. Scheppingsgelovigen, daarentegen, kun je het best ‘creationisten’ noemen (ongeacht of ze wetenschappelijk geschoold zijn). Verwissel dat af en toe met ‘gelovigen’. Bij de luisteraars verdien je hiermee een flinke bonus, omdat ze wetenschap hoog aanslaan, terwijl ‘geloof’… tja, dat is gewoon niet geloofwaardig!

Hoe weten we dat evolutie waar is? Alle wetenschappers accepteren evolutie! Dat veel creationisten ook gediplomeerde wetenschappers zijn maakt niks uit: het feit dat ze in schepping geloven geeft al aan dat ze de titel ‘wetenschapper’ niet waard zijn, want geen enkele zelfrespecterende wetenschapper gelooft daarin. Als je dit snel genoeg zegt zal niemand de circulariteit van je argument opmerken.

3. Geef een sociologische of psychologische verklaring voor het ‘verschijnsel’ creationisme

Bijvoorbeeld: mensen geloven in schepping omdat dit binnen hun religieuze groepering de norm is, of uit ‘angst’ voor … (noem maar iets: uit angst voor de dood, of uit angst voor de notie dat we familie zijn van dieren). Door dit soort verklaringen te geven voor waarom bepaalde mensen (of bepaalde groeperingen) in schepping geloven, ontdoe je het van iedere rationele fundering.

De algemene acceptatie van de evolutietheorie door de wetenschappelijke gemeenschap, daarentegen, is natuurlijk puur en alleen het gevolg van haar grote succes als een wetenschappelijke theorie. Persoonlijke voorkeuren, sociale druk en eenzijdig onderwijs hebben daar uiteraard helemaal niets mee te maken.

4. Verwijs naar creationisme als niets meer dan een onsignificante splintergroepering (zelfs binnen het christendom)

Wie hangt er anno vandaag nou nog dat achterhaalde creationisme aan? Zelfs de paus gelooft in evolutie! (Normaal gesproken heb je maar barweinig respect voor die gek, en zijn uitspraken over voorbehoedsmiddelen waren van de zotte. Maar toen hij zei “evolutie is meer dan een theorie” was hij natuurlijk ineens een hele wijze, verstandige man.) Creationisme is een klein minderheidsgroeperinkje, dat zelfs binnen de kerk amper acceptatie geniet. Houdt dit jezelf voor, ook al weet je dat het niet klopt. Als je creationisten op deze manier weet te marginaliseren, neem je een groot deel van de geloofwaardigheid weg.

Aan de andere kant, als je iets meer opruiend te werk wilt gaan kun je het ook van de tegenovergestelde boeg gooien en stellen dat creationisme een wijdverspreid en dus gevaarlijk fenomeen is. Hele volkstammen geloven nog steeds in schepping (refo’s, evangelicalen, moslims). Freaky!

5. Geloof in schepping is ouderwets

Hiermee sluit je mooi aan bij heersende ideeën over progressie en vooruitgang: we weten steeds meer en worden steeds slimmer. Vroeger waren mensen onwetend en bijgelovig, dus ouderwetse theorieën zijn achterhaald en onbetrouwbaar.

6. Creationisme is een ‘recent iets’

Schilder creationisme af als een relatief recente uitvinding, dat vooral is ontstaan als reactie op de opkomst van de evolutietheorie. Breng de oorsprong van de stroming bijvoorbeeld in verband met de begin-20ste-eeuwse zevendedagsadventist George McCready Price. Hiervoor moet je wel een hele reeks 19de-eeuwse creationistische geologen en biologen negeren, evenals 18 eeuwen kerkgeschiedenis, maar vooral als je publiek voornamelijk uit gelovigen bestaat loont het de moeite om ze het foutieve idee te geven dat de scheppingsleer nooit onderdeel is geweest van het mainstream christendom. En dat ze dus rustig evolutie kunnen omarmen zonder hun christelijke traditie te verraden.

Deze bewering staat natuurlijk wel haaks op de vorige, dus let er wel op dat je ze niet per ongeluk allebei gebruikt tijdens dezelfde lezing of in hetzelfde artikel!

7. Het is overgewaaid uit Amerika

Creationisme is een sociologisch verklaarbaar, recent, ouderwets, marginaal, wijdverspreid verschijnsel, maar het is ook nog eens Amerikaans! Dit levert je opnieuw een mooie bonus op, want hebben we niet allemaal een hekel aan die arrogante Amerikanen? Een aantal opmerkingen over ‘het Zuiden van de Verenigde Staten’ of ‘de streng conservatieve sector in de Amerikaanse samenleving’ of ‘de Bible belt’ wil ook wel werken. Als je naar creationisme in Nederland wilt verwijzen, praat dan over streng reformatorische dorpjes op de Veluwe. Of Urk. Als het maar eng en ‘buiten de samenleving’ klinkt!

8. Beschuldig ze ervan hun theorie in het onderwijs te willen wurmen, en zo via de achterdeur hun religie op scholen te laten onderwijzen

Als je publiek erg goedgelovig is, kun je ze zelfs vertellen dat creationisten de evolutieleer helemaal uit het onderwijs willen bannen, en het willen vervangen met de scheppingsleer. Vergeet niet dit alles met een verontwaardigde toon te vertellen: dat de scheppingsleer niet in het onderwijs thuishoort staat niet ter discussie en moet te allen tijde als vanzelfsprekend gezien worden.

9. Schilder creationisten af als dogmatici

Ze hebben hun conclusies al klaarliggen en zijn alleen maar op zoek naar feitjes waarmee ze hun theorie kunnen onderbouwen. De onderstaande cartoon is een must have voor iedere evolutionist!

Kijk, het gaat er nu niet om een uitgebalanceerde, eerlijke beschouwing te geven. Jij hebt zelf ook een aantal argumentjes bij elkaar gescharreld om je verhaaltje te kunnen houden en om jouw geprefereerde theorie te onderbouwen, maar dat moet je nooit toegeven. Nee, jij accepteert evolutie louter omdat de feiten erop wijzen.

10. Leg een link naar heksenjachten en kruistochten. En Galileo niet te vergeten!

Creationisten zijn de moderne geestesverwanten van de schurken die Galileo vervolgden (ga voorbij aan alle historische details inzake Galileo). Dat de huidige heksenjachten tegen creationistische wetenschappers gericht zijn (voor wie het knap lastig kan zijn om een baan te krijgen of om hun onderzoek gepubliceerd te krijgen) hoeft je publiek niet te weten. Trouwens, dat kan niet waar zijn, toch? Verdrukking van de andersdenkende minderheid vond op grote schaal plaats in de middeleeuwen en door de kerk. Maar tegenwoordig en door wetenschappers? Nee, dat nooit natuurlijk. Wat een paranoia complottheorie zeg.

Slotwoord

Bestudeer deze tien strategieën goed. Maak ze je eigen. Gebruik ze overal. Het helpt ook erg goed om zelf volledig overtuigd te raken van de kracht van deze tien argumenten, daardoor kun je ze nóg geloofwaardiger brengen. Hanteer deze tien tactieken, en in iedere discussie zul je fier als overwinnaar uit de bus komen, en dat zonder ook maar één inhoudelijk argument.

Noten

1. Het is mijn diepe hoop dat de lezer beseft dat dit artikel satirisch bedoeld is. De trieste realiteit is dat van alle hier genoemde beweringen vele voorbeelden te vinden zijn in de anticreationistische literatuur.