Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Frequently Asked Questions & Veelvuldig Langskomende Argumenten


In deze sectie worden beknopte antwoorden te geven op enkele veelvoorkomende vragen en argumenten. Hier komen geen uitgebreide, diepgaande redenaties, en niet alles wordt onderbouwd. Het is de bedoeling dat er in de loop der tijd uitgebreidere artikelen worden geschreven waarin die onderbouwingen wel worden gegeven.

Als jij nog vragen hebt die hier behandeld zouden moeten worden, neem dan contact op via het feedbackformulier.


Beweren creationisten dat soorten onveranderlijk zijn?

Overeenkomsten tussen verschillende organismen bewijzen dat zij via afstamming aan elkaar verwant zijn!

Hoe zit het met rudimentaire organen?

Dat er evolutie plaatsvindt is een onontkenbaar feit. We zien het overal om ons heen gebeuren!

Er vindt natuurlijke selectie plaats! Dat kun je toch moeilijk ontkennen?

Aangezien natuurlijke selectie werkzaam is, en positieve mutaties soms voorkomen, moet opwaartse evolutie wel plaatsvinden!

Is resistentie tegen antibiotica of pesticiden niet een sterk voorbeeld van evolutie?

Als God zo goed is, waarom heeft Hij dan kaken, klauwen, giftanden en angels geschapen?

Als er geen dood was voor de zondeval, zou de aarde dan niet gauw overvol raken?

Het ontstaan van het eerste leven is geen onderdeel van de evolutietheorie!