Afdrukken

Debatreglement

Dit is een voorbeeld van hoe het reglement van een formeel debat eruit zou kunnen zien. Beide partijen moeten het over een reglement eens worden alvorens het debat van start gaat.

Stelling: <vul maar iets in> voorbeeld: "De aanwezigheid van meetbare hoeveelheden C-14 in steenkool en andere 'oude' koolstofbevattende materialen wijst op een ouderdom van minder dan 100.000 jaar."
Woordlimiet: 5000 woorden per inzending
Tijdslimiet: 2 weken
Aantal inzendingen: 3 per debattant, plus een slotwoord

De debattanten moeten zich aan het onderwerp houden. In het artikeltje Verduidelijking betreffende ‘on-topic blijven’, wordt uitgelegd wat hiermee bedoeld wordt.

Overzicht
1. Pro: 5000 woorden
2. Con: 5000 woorden
3. Pro: 5000 woorden
4. Con: 5000 woorden
5. Pro: 5000 woorden
6. Con: 5000 woorden
7. Pro en con tegelijk: slotwoord van 5000 woorden

De woordlimiet is nodig om ervoor te zorgen dat het niet teveel tijd gaat kosten en het nog enigszins leesbaar blijft voor geïnteresseerde lezers. Het is natuurlijk slechts een maximum: de meeste inzendingen zullen waarschijnlijk véél korter zijn, want deze limiet is vrij ruim.

Wat wel meetelt bij de woordlimiet:
- De volledige eigen tekst
- Citaten van jezelf of uit externe bronnen
- Voetnoten met uitleg

Wat niet meetelt in de woordlimiet:
- Citaten van de opponent (we mogen elkaar quoten zonder dat dit ten koste van onze beschikbare woorden gaat)
- Citaten van jezelf in de citaten van de opponent
- Referenties

De tijdslimiet is bedoeld om het debat niet al te lang uit te laten lopen. De tijd gaat in op het moment dat het stuk van de opponent geplaatst wordt.

Achteraf wijzigingen aanbrengen: Het is toegestaan om achteraf taal- en opmaakfouten te verbeteren. Inhoudelijke fouten kunnen niet verbeterd worden.

Het idee achter het slotwoord is dat geen van beide partijen het voordeel heeft om als laatste gereageerd te hebben. Deze stukken moeten tegelijkertijd geplaatst worden, want de debattanten mogen in hun slotwoord niet meer reageren op andermans slotwoord. In het slotwoord mogen ook geen nieuwe gegevens of totaal nieuwe argumenten gegeven worden. Er mag alleen nog gereageerd worden op de opponent (nieuwe weerleggingen van oude argumenten zijn dus wel toegestaan), en de eigen argumenten mogen nog eens samengevat worden.

Citaten uit externe bronnen mogen Nederlands- of Engelstalig zijn. Uiteraard dienen die voorzien te worden van referenties.

Hyperlinks zijn géén correcte vorm van argumentatie. De debattanten moeten zelf hun zaak bepleiten. Hyperlinks kunnen natuurlijk wel nuttig zijn als referentie, maar pas op: de opponent kan je er op pakken als je naar onbetrouwbare bronnen verwijst. Dat laatste is gewoon onderdeel van de inhoudelijke discussie.

Afbeeldingen en grafieken zijn toegestaan, maar kosten 100 woorden per stuk. Als deze niet van jezelf zijn, is een referentie eveneens vereist.

Tabellen zijn toegestaan en tellen gewoon mee als normale tekst wat betreft de woordlimiet. Het is opmaaktechnisch misschien niet mogelijk om op dit forum een tabel te maken. Op mijn website, waar ik de inzendingen van dit debat ook zal plaatsen, zal ik ervoor zorgen dat dit goed vormgegeven wordt.

Beide debattanten mogen het debat ongewijzigd publiceren op andere websites. Hierbij moeten de stukken van de opponent met hetzelfde respect behandeld worden als de eigen stukken, qua nette vormgeving, et cetera. Het is wel toegestaan om het gehele debat te conformeren aan één bepaalde opmaak- en referentiestijl. Afbeeldingen waarop auteursrechten staan mogen hierbij ook weggelaten worden. En taalfouten mogen uiteraard nog verbeterd worden.

Verder zijn natuurlijk alle normale regels van toepassing, zoals correct en net taalgebruik, geen plagiaat, enzovoort.

Alleen met wederzijdse instemming van de debattanten kan van deze regels afgeweken worden.

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting