Afdrukken


Bijbel FAQ & VLA

Kunnen we uit de Bijbel wetenschappelijke kennis halen?

Deze vraag roept een wedervraag op. Namelijk: wat bedoel je met ‘wetenschappelijk’? Wanneer is kennis wetenschappelijk en wanneer is kennis niet-wetenschappelijk?

  1. Is kennis ‘wetenschappelijk’ als het de fysieke wereld betreft?
  2. Is kennis ‘wetenschappelijk’ als het in wetenschappelijke terminologie wordt geformuleerd?
  3. Is kennis ‘wetenschappelijk’ als het verkregen is via wetenschappelijk onderzoek?

Als de vragensteller de eerste definitie in gedachten heeft is het antwoord natuurlijk: Ja, de Bijbel staat vol wetenschappelijke kennis, want de Bijbel spreekt honderduit over dingen die in de fysieke wereld zijn gebeurd. Bijvoorbeeld: Abram trok naar Kanaän, Jozef werd verkocht naar Egypte, er was een hongersnood in het land, het was jarenlang droog in de tijd van Elia, Jezus genas de dochter van Jaïrus, er was een duisternis tijdens de kruisiging van Jezus, et cetera, et cetera. Maar dit is niet zo’n goede definitie, want op deze manier is zelfs de uitspraak “ik at vanmorgen brood met pindakaas” wetenschappelijk.

De tweede definitie is al net zo vreemd, want volgens die definitie kan niet-wetenschappelijke kennis plotseling wetenschappelijk worden als we het herformuleren in wetenschappelijke terminologie. Bijvoorbeeld de uitspraak “Jezus veranderde water in wijn” is niet wetenschappelijk, maar “Jezus transformeerde H2O-moleculen in een mix van carbohydraten en alcohol” plotseling wel. Dit is een slechte definitie, laten we er niet langer bij stil staan.

De derde definitie is beter: kennis is wetenschappelijk als het via wetenschappelijk onderzoek is verkregen. (De vraag wanneer onderzoek ‘wetenschappelijk’ genoemd mag worden laten we even links liggen.) Volgens deze definitie bevat de Bijbel wellicht niet veel wetenschappelijke kennis, maar wel kennis die wetenschappelijk geanalyseerd zou kunnen worden, of die kan dienen als een beginaanname voor een wetenschappelijke theorie.

Bijvoorbeeld Jesaja 20:1 (“Koning Sargon van Assyrië stuurde een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de tartan, naar Asdod. Deze viel de stad aan en nam haar in.”) kan wetenschappelijk (archeologisch) onderzocht worden. En bijvoorbeeld het verslag van de wereldwijde overstroming in Genesis 6 – 9 kan dienen als een beginaanname bij het ontwikkelen van een wetenschappelijke theorie over het ontstaan van aardlagen en andere geologische formaties.

Merk op: het Evangelie volgens Lucas is eigenlijk de neerslag van een historisch onderzoek van de evangelist. Lucas geeft aan “alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben” (Lucas 1:3). Als dit onderzoek ‘wetenschappelijk’ genoemd mag worden, bevat het Evangelie volgens Lucas dus wetenschappelijke kennis. Een bepaalde hoeveelheid onderzoek zal ook ondernomen moeten zijn voor het schrijven van veel van de andere historische Bijbelboeken, bijvoorbeeld 1 & 2 Koningen en 1 & 2 Kronieken.

Conclusie: of de Bijbel wetenschappelijke kennis bevat hangt af van je definitie. Maar of we Bijbelse informatie nou wel of niet ‘wetenschappelijk’ kunnen noemen, de geschiedkundige informatie in de Bijbel kan wel wetenschappelijk onderzocht worden, of dienen als beginaanname voor een wetenschappelijke theorie.


Bijbel FAQ & VLA: Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting