Afdrukken


Bijbel FAQ & VLA

Hoe konden er ‘dagen’ zijn voordat de zon gemaakt werd?

Volgens Genesis 1 schiep God de aarde in zes dagen. Maar de zon, maan en sterren maakte Hij pas op de vierde dag. Hoe zit het dan met het daglicht van de drie eerste dagen? Waar kwam dat vandaan?

Er zijn grofweg twee invalshoeken van waaruit deze vraag gesteld kan worden. Enerzijds kan dit een vraag zijn over de juistheid van de Bijbel: is dit niet gewoon een fout in de Bijbel, wat zou betekenen dat het niet Gods Woord is? Anderzijds kan dit een vraag zijn over de interpretatie van het scheppingsverhaal: is dit niet een sterke aanwijzing voor een niet-letterlijke interpretatie van Genesis 1?

Als je deze vraag stelt vanuit de eerste invalshoek, kan ik je gelijk meedelen: nee, dit is niet een fout. De antieken hebben altijd geweten dat daglicht van de zon afkomstig is. Dus deze vreemde volgorde (eerst dagen, daarna de zon) kan niet simpelweg zijn voortgekomen uit het naïeve wereldbeeld van de schrijver van Genesis 1. De schrijver was zich ervan bewust dat hij iets omschreef wat tegenwoordig eigenlijk niet kan: dagen zonder de zon. Kennelijk vond hij het niet onjuist. Wat zou hij ermee bedoeld hebben? Het lijkt erop dat er twee opties zijn. 1) Of hij zag er geen probleem in omdat hij het inderdaad allemaal niet zo letterlijk nam. 2) Of hij vond dat een dag/nachtcyclus vóór het bestaan van de zon tóch tot de mogelijkheden behoorde.

Er zijn eigenlijk geen aanwijzingen voor de eerste optie. Alles lijkt er juist op te wijzen dat Genesis 1 gewoon historisch bedoeld is, zie Wat is het literaire genre van Genesis 1-11? Dat is dan ook eeuwenlang de opvatting van veruit de meeste Bijbelcommentatoren geweest. En ze zagen de schepping van de zon op de vierde dag niet als reden om het scheppingsverhaal allegorisch op te vatten. Bijvoorbeeld Basilius de Grote schreef in zijn commentaar op Genesis 1:14-15:

 “Let them serve,” he says, “for the fixing of days,” not for making days but for ordering the days. For day and night are earlier than the generation of the luminaries. (Hexaemeron 6.8, cursief gedrukt door mij)

Dus lijkt het de tweede optie te zijn: een dag/nachtcyclus vóór het bestaan van de zon behoort tóch tot de mogelijkheden. Maar hoe zit dat dan? Het antwoord is eigenlijk niet zo moeilijk. Het licht wordt namelijk al in Genesis 1:3 geschapen. ‘Dag’ en ‘nacht’ worden in Genesis 1:5 gedefinieerd als licht en duisternis. Volgens deze definities is er in principe geen zon nodig om dagen en nachten te hebben; het enige wat daarvoor nodig is, is de draaiing van de globe (de aarde) ten opzichte van een lichtbron, wat die lichtbron ook geweest moge zijn. Gedurende de eerste drie dagen moet er kennelijk een andere lichtbron dan de zon zijn geweest die voor de dag/nachtcyclus zorgde, tot God op de vierde dag lichten maakte die de rol van ‘scheiding maken tussen dag en nacht’ uiteindelijk op zich zouden nemen (vers 14).

Iemand zou hiertegen kunnen aanbrengen: “Maar is dit niet een veel te gemakkelijke, miraculeuze uitvlucht? Daglicht zonder de zon kan gewoon niet, punt uit.” Ja hallo! We hebben het hier wel over de scheppingsweek hè! We hoeven er niet verbaasd van te staan dat de wereld middenin de scheppingsweek anders werkte dan tegenwoordig.

In Openbaringen lezen we trouwens dat er in het toekomstige Jeruzalem ook geen zon meer nodig zal zijn voor daglicht:

Openbaring 22:5
5
Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.

Dit laat zien dat er in principe helemaal niets op tegen is dat God een andere lichtbron dan de zon gebruikt om voor daglicht te zorgen.

Kortom: dat Genesis 1 zegt dat er dagen waren voordat de zon bestond is niet fout. En ook is het geen reden om aan te nemen dat de schrijver een niet-historische boodschap had.


Bijbel FAQ & VLA: Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting