Afdrukken


Bijbel FAQ & VLA

‘Er zij licht.’ Was dit fysiek licht of spiritueel licht?

Genesis 1:3: “En God zeide: Er zij licht; en er was licht.” Was dit fysiek licht, als in fotonen? Of was dit een soort spiritueel of symbolisch licht?

Genesis 1 vertelt ons over de schepping van de tastbare wereld. De schepping van spirituele entiteiten komt daarin niet naar voren. (De ‘hemel’ in vers 1 is het heelal, de ruimte, niet de plaats waar God woont.) In Genesis 1 worden alleen maar dingen genoemd die we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Ook het licht dat in vers 3 geschapen wordt is gewoon het fysieke licht dat we met onze ogen kunnen waarnemen.

Dat weten we niet alleen doordat dit past in de context van het hoofdstuk, maar ook door de onmiddellijke context. In vers 5 zien we dat God het licht dag noemt en het duister nacht. Licht en duisternis worden dus gebruikt om dagen en nachten te definiëren. Het licht waar het hier om gaat is dus hetzelfde soort licht (fotonen) als het alledaagse licht dat dagen van nachten onderscheidt.

Is Genesis 1 dan puur een kil verslag van op welke volgorde God dingen maakte, zonder dat daar verder nog enige betekenis achter zit? Natuurlijk niet. Want wat we wel zien, is dat God aan het licht een betekenis verbindt. We lezen in vers 4: “En God zag, dat het licht goed was.” Hiermee wordt de basis gelegd voor licht als symbool voor het goede, terwijl duisternis vaak met het kwade wordt geassocieerd. Om een symbool te zijn, moet het fysiek zijn. Dat is het hele idee achter een symbool: iets fysieks (een voorwerp of een rituele handeling) wordt gebruikt om iets geestelijks uit te beelden.

Zie ook: FAQ & VLA – Hoe konden er ‘dagen’ zijn voordat de zon gemaakt werd?


Bijbel FAQ & VLA: Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting