Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Dat er evolutie plaatsvindt is een onontkenbaar feit. We zien het overal om ons heen gebeuren!

Dat ligt er maar net aan hoe je ‘evolutie’ definieert. Veel evolutionisten hanteren zeer laagdrempelige definities van ‘evolutie’, zoals:

  • Evolutie is verandering over tijd.
  • Evolutie is een verschuiving van genfrequenties binnen een populatie.
  • Evolutie is aanpassing aan de omstandigheden.
  • Evolutie is soortvorming.

En omdat ze zulke laagdrempelige definities hanteren, kunnen ze gemakkelijk empirische voorbeelden aanwijzen dat ‘evolutie’ inderdaad plaatsvindt. Maar het plaatsvinden van deze zaken (‘verandering over tijd’, etc.) garandeert op geen enkele wijze dat bacteriën kunnen evolueren tot mensen! En dát is nou juist wat ter discussie staat. Creationisten bestrijden zeker niet dat genfrequenties kunnen veranderen, en zelfs soortvorming past prima binnen het scheppingsmodel. Het gaat er niet om of er veranderingen plaatsvinden. Het gaat om het type veranderingen en de richting ervan.

Voor de evolutie van een eencellig organisme naar de totale biodiversiteit die er nu is, is een enorme toename aan genetische informatie vereist. Al de bovenstaande definities van evolutie bevatten deze eis niet, en dat is de reden dat ze laagdrempelig zijn. Dat is ook de reden waarom empirische voorbeelden van evolutie (naar deze definities) geen onderbouwing vormen voor de stelling dat bacterie- naar-mens-evolutie mogelijk is.

Zie ook: FAQ & VLA - Beweren creationisten dat soorten onveranderlijk zijn?

Biologie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting