Afdrukken


Filosofie FAQ & VLA

Religieuze mensen zijn bevattelijk voor een ‘goddelijke opdracht’ om dood en verderf te zaaien.

Dit argument kun je als volgt verwoorden:

Stel je voor: iemand krijgt in een overtuigende spirituele ervaring de opdracht een ander te vermoorden. Gelovige mensen zullen hier gehoor aan geven, terwijl atheïsten dat niet zullen doen, omdat ze niet in het bestaan van een hogere macht geloven.

Een alternatieve versie van het argument:

Gelovigen kunnen opgehitst worden om andersdenkenden uit te roeien (als in een soort jihad), als onderdeel van het nastreven van een hoger doel. Atheïsten hebben niet een dergelijk hoger ideaal, en zullen dus niet op het verkeerde spoor gebracht worden.

Voor een heleboel valse religies geldt inderdaad dat mensen zich (door een spirituele ervaring of door de inspirerende woorden van een sterke leider) er toe kunnen laten zetten verschrikkelijke dingen te doen. Zelfs zogenaamde ‘christenen’ (mensen die ‘officieel’ het christelijke geloof zouden onderschrijven) hebben zich op een dergelijke manier laten misleiden.

Maar dit geldt niet voor mensen die hun levenswandel werkelijk op de Bijbel baseren. Wij christenen (het woord ‘christen’ betekent: volgeling van Jezus) moeten alles aan de Bijbel toetsen, en de Bijbel geeft ons een hele andere opdracht dan bloedvergieten. ‘Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees’ (Efeziërs 6:12), maar moeten zorgen voor wees en weduwe (Jakobus 1:27). Ons geloof zal ons er dus juist voor behoeden opdrachten uit te voeren die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord.

Hetzelfde geldt echter niet voor een ongelovige. Behalve zijn geweten heeft de ongelovige maar weinig houvast op basis waarvan foute opdrachten niet uitgevoerd zouden mogen worden. In de Sovjet Unie en in China, de grote atheïstische mogendheden van de afgelopen eeuw, hebben we inderdaad gezien dat het grote onzin is dat ongelovigen minder gevoelig zouden zijn voor het verrichten van wandaden in het kader van een hoger ideaal.

Conclusie: ware christenen zijn juist veel minder bevattelijk voor allerlei on-Bijbelse ‘wind van leer’ of spirituele ervaringen, omdat wij Gods Woord als de hoogste autoriteit zien. Atheïsten of agnosten staan niet onder een dergelijke bescherming, en zijn hier dus wel bevattelijk voor.

Filosofie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting