Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Is resistentie tegen antibiotica of pesticiden niet een sterk voorbeeld van evolutie?

Zoals al vaak gezegd benodigd de evolutietheorie een reusachtige toename aan genetische informatie, aangezien er volgens deze theorie uit een simpel organisme talrijke nieuwe, complexere levensvormen zijn voortgekomen, die in hun DNA allemaal veel meer informatie bevatten dan de eerste levensvorm. De interactie tussen toevallige mutaties en natuurlijke selectie zou deze genetische informatie gegenereerd hebben.

In realiteit hebben mutaties echter veel vaker een informatievernietigend effect, zelfs voordelige mutaties. Zo ook de meeste mutaties die zorgen voor resistentie, bijvoorbeeld van bacteriën tegen antibiotica. De resistentie komt in veel gevallen op één van de volgende manieren tot stand:

  • De giftige stof moet vaak de bacteriecel in worden gepompt met behulp van een speciaal eiwit in de celwand. Dit eiwit pompt normaliter voor de cel nuttige stoffen naar binnen, maar omdat de giftige stof genoeg op de nuttige stoffen lijkt, kan het ook via deze poort naar binnen. Een mutatie die de poort beschadigt kan de bacterie resistent maken. Hierbij gaat genetische informatie, die eerst gebruikt werd om die poort te maken, verloren.
  • De aanmaak van het poorteiwit kan worden gereguleerd door regulatorgenen. Mutaties in regulatorgenen kunnen er voor zorgen dat het poorteiwit niet meer aangemaakt wordt, waardoor de gifstof de cel niet meer in kan. Ook hierbij verliest een gen een functie, en neemt de hoeveelheid genetische informatie af.
  • In sommige gevallen moet een antibioticum in de cel eerst omgezet worden in zijn actieve vorm, alvorens het schade kan berokkenen. Deze omzetting vindt plaats met behulp van een enzym dat in de cel normaal gesproken een meer gezonde functie uitvoert. Als een mutatie dit enzym uitschakelt, wordt het antibioticum niet meer omgezet in zijn werkzame vorm, en blijft de bacterie ongedeerd. Wederom verlies van een oorspronkelijk functioneel gen.
  • Sommige antibiotica werken door te binden aan bepaalde organellen of moleculen, en hun functioneren te verstoren. Mutaties die de bindingsplaats van het antibioticum op het organel veranderen, maken de bacterie resistent. Hoewel dit misschien geen verlies aan genetische informatie is, is het ook zeker geen winst aan informatie.

Goede voorbeelden van evolutie zijn gevallen waarbij er nieuwe informatie gegenereerd wordt. Deze gevallen zijn echter zeer zeldzaam, en worden overstemd door de kakofonie van informatieverdelgende voordelige mutaties. Over de hele linie vindt er dus geen evolutie, maar devolutie plaats, en resistentieopwekkende mutaties dragen bij aan deze algemene trend.

Biologie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting