Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Er vindt natuurlijke selectie plaats! Dat kun je toch moeilijk ontkennen?

Dat klopt, en er is ook geen enkele Bijbelse reden om dat te weerspreken. Ook binnen het scheppingsmodel speelt natuurlijke selectie een belangrijke rol bij de aanpassing van organismen aan de omstandigheden, en het gezond houden van populaties door eliminatie van zwakke individuen.

Natuurlijke selectie is niet als eerste beschreven door Darwin, maar door een creationist, Edward Blyth.1 Al gebruikte hij de term selectie niet. Blyth had vooral oog voor de conserverende rol van natuurlijke selectie. Voor populaties die reeds gesetteld zijn en onder stabiele omstandigheden leven, geldt meestal dat vreemde, afwijkende individuen minder goed aangepast zijn dan de anderen. Doordat deze individuen in het nadeel zijn, zullen ze zich minder succesvol voortplanten en blijft de populatie stabiel. Darwin en Wallace waren de eersten die inzagen dat natuurlijke selectie ook juist kan leiden tot veranderingen. Dit vindt voornamelijk plaats wanneer de omstandigheden waaronder een populatie zich bevindt veranderen, of wanneer een populatie door migratie met andere omgevingsfactoren te maken krijgt.

Dat laatste is ook volgens het scheppingmodel vaak gebeurd, vooral op zeer grote schaal in de periode vlak na de zondvloed. In die tijd zullen er in de biologische wereld zeer grote veranderingen zijn opgetreden. Deze werking van natuurlijke selectie was dus een valide ontdekking van Darwin, en creationisten hebben geen enkel probleem met dit aspect van zijn theorie.

Zie ook: FAQ & VLA - Aangezien natuurlijke selectie werkzaam is, moet evolutie wel plaatsvinden!

1. Edward Blyth, An Attempt to Classify the "Varieties" of Animals, with Observations on the Marked Seasonal and Other Changes Which Naturally Take Place in Various British Species, and Which Do Not Constitute Varieties, Magazine of Natural History, vol. 8, no. 1, 1835, pp. 40-53

Biologie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting