Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Het ontstaan van het eerste leven is geen onderdeel van de evolutietheorie!

In discussies over het oorsprongsvraagstuk komt abiogenese (het ontstaan van de eerste levensvorm) nogal vaak ter sprake. Dit is een gigantisch probleem voor evolutionisten, want alles wijst erop dat leven niet spontaan ontstaat. Er wordt een hoop gespeculeerd over hoe het eerste leven zou kunnen zijn ontstaan, maar erg ‘wetenschappelijk’ zijn die speculaties niet te noemen.

Evolutionisten weten dat de oorsprong van het leven één van de zwakste plekken in hun wereldbeeld is. Dus wanneer de discussie zich richt op abiogenese, roepen ze dikwijls: ‘het ontstaan van het leven is geen onderdeel van de evolutietheorie!’ Zodoende proberen ze de discussie van dit heikele punt weg te houden.

Maar mijn antwoord op deze bewering luidt: NOU EN? Wat maakt het uit dat abiogenese geen onderdeel is van de evolutietheorie? Wie zegt dat we het in discussies over onze oorsprong alleen over de evolutietheorie mogen hebben? Er is geen enkele reden waarom creationisten zich zouden moeten laten dicteren wat ze wel en niet kunnen bespreken.

De oorsprong van het leven mag dan geen onderdeel zijn van de evolutietheorie, het is wel onderdeel van het naturalistische wereldbeeld. In de strijd tussen het Bijbelse wereldbeeld en het naturalistische wereldbeeld doet het dus wel degelijk ter zake. Evolutie.EU beslaat de hele breedte van het oorsprongsdebat, dus dat omvat ook abiogenese.

Biologie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting