Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Beweren creationisten dat soorten onveranderlijk zijn?

Nee, creationisten nemen juist aan dat er binnen de geschapen oertypen zéér veel variatie mogelijk is. De Schepper wil dat zijn schepsels de aarde vullen (Genesis 1:22, 1:28, 8:17, 9:1). Aangezien er op verschillende plaatsen op aarde verschillende omstandigheden heersen, en omstandigheden bovendien kunnen veranderen, is het voor hun succes noodzakelijk dat de Schepper hen uitrustte met mechanismen om zich aan te kunnen passen. Soorten moeten kunnen veranderen om aan de eisen van verschillende of wijzigende leefmilieus te voldoen.

En zulke mechanismen zijn er inderdaad. De belangrijkste is recombinatie (waaronder crossing-over), maar ook mutaties kunnen hierbij een rol spelen. Maar is dit niet hetzelfde als evolutie? Zeker niet, althans, niet als evolutie van simpel naar complex. Het is belangrijk om in het oog te houden dat er door recombinatie nooit nieuwe dingen bijkomen. Het lijkt op het schudden en delen van een deck kaarten. Hierdoor ontstaan wel nieuwe combinaties van kaarten, maar er komen geen kaarten bij die vóór het schudden nog niet in het deck zaten. Dus hoewel recombinatie het belangrijkste mechanisme is waarmee organismen zich aanpassen, zal het nooit leiden tot opwaartse evolutie. De evolutietheorie stelt dat de mens uiteindelijk afstamt van een simpele ééncellige. Net zoals je door het telkens opnieuw schudden van drie kaarten nooit een voltallig deck van 42 kaarten krijgt, krijg je door recombinatie vanuit een simpel organisme nooit iets complexers.

Maar ook al zorgen recombinatie en af en toe een mutatie niet voor een toename aan complexiteit, ze kunnen nog steeds leiden tot grote veranderingen. Binnen het scheppingsmodel wordt algemeen aangenomen dat leeuwen en tijgers familie zijn, evenals ezels en paarden, of schapen en geiten. Er kunnen dus wel degelijk nieuwe soorten ontstaan (‘soort’ is maar een arbitrair begrip, hecht er niet te veel waarde aan).

Biologie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting