Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Overeenkomsten tussen verschillende organismen bewijzen dat zij via afstamming aan elkaar verwant zijn!

Op zich bewijzen overeenkomsten helemaal niets, want ze kunnen op meerdere manieren totstandkomen. Gezamenlijke afstamming is één van die manieren, maar overeenkomsten kunnen ook bestaan om stilistische of functionele redenen. Zelfs evolutionisten moeten soms toegeven dat bepaalde overeenkomstige structuren niet bestaan vanwege een gemeenschappelijke voorouder, maar door ‘convergente evolutie’. Dat wil zeggen dat in twee afstammingslijnen, onafhankelijk van elkaar, dezelfde eigenschappen ontstaan, door overeenkomstige selectiedruk. Om functionele redenen dus.

Binnen het scheppingsmodel worden overeenkomsten tussen verwante soorten (bijvoorbeeld leeuwen en tijgers) toegeschreven aan gezamenlijke afstamming. Maar overeenkomsten tussen niet-verwante organismen (bijvoorbeeld mensen en regenwormen) zijn ontstaan doordat dezelfde Schepper beiden gemaakt heeft, en Hij hiervoor overeenkomstige bouwplannen heeft gebruikt. Dat kan om functionele of stilistische redenen zijn, maar het kan ook zijn dat Hij opzettelijk een bepaalde ordening in de schepping heeft gelegd. Functionele redenen voor biochemische overeenkomsten zijn bijvoorbeeld dat alle organismen op dezelfde planeet wonen onder ongeveer dezelfde omstandigheden (in vergelijking met andere plaatsen in het heelal) en deel uitmaken van dezelfde grote voedselketen (ze moeten dus ‘compatibel’ zijn met elkaar).

Biologie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting