Afdrukken


Filosofie FAQ & VLA

Als God alles gemaakt heeft, heeft Hij dan ook het kwaad gemaakt?

Veel mensen die deze vraag stellen gaan ervan uit dat ‘het kwaad’ een op zichzelf bestaand ‘iets’ is. Dat het kwaad een entiteit is die geschapen moet zijn. Dit is een onjuiste aanname.

Welbeschouwd kan het kwaad niet op zichzelf bestaan, maar parasiteert het altijd op iets goeds. Het kwade bestaat bij de gratie van het goede. Neem bijvoorbeeld ziekte. Ziekte kan bestaan bij de gratie van een lichaam. En ziekte kunnen we beschouwen als iets ‘kwaads’ omdat er zoiets bestaat als het concept ‘gezond lichaam’.

Kwaad is altijd een beschadiging/afwijking van het goede. Een verwonding veronderstelt een (oorspronkelijk gezond) lichaam. Een leugen veronderstelt dat er een waarheid is. En eigenlijk kan van al onze slechte karaktereigenschappen en gedragingen gezegd worden dat er goede eigenschappen en gedragingen tegenover staan. En we kunnen bepaald gedrag ‘kwaad’ noemen omdat er tevens gedrag bestaat dat ‘goed’ is.

Dus… heeft God het kwaad geschapen?

Nee. God schiep een oorspronkelijk goede wereld. Maar door iets goeds te maken, creëerde Hij automatisch de mogelijkheid tot kwaad. Toen Hij gezonde, eerlijke, goede mensen schiep, ontstond er tegelijkertijd de mogelijkheid tot ziekte, oneerlijkheid, slechtheid. De mogelijkheid dat er kwaad ontstaat is inherent aan het bestaan van het goede.

Filosofie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting