Afdrukken


Filosofie FAQ & VLA

Mensen met sterke meningen zijn in staat tot verschrikkelijke wandaden.

Het idee achter dit argument is dat het ‘gevaarlijk’ is om er al te sterke meningen op na te houden, omdat sterke meningen leiden tot intolerantie, en intolerantie leidt tot allerlei excessen. Je kunt dus beter niet al te absoluut zijn in je meningen, zodat het gevaar niet bestaat dat je ze aan anderen op gaat dringen.

Het meest voor de hand liggende bezwaar hiertegen is natuurlijk dat het gebod ‘gij zult uw mening niet opdringen’ zelf ook niet aan mensen opgedrongen mag worden. Je kunt mensen niet dwingen tot tolerantie zonder zelf intolerant te zijn.

Het volgende bezwaar is ongeveer net zo voor de hand liggend: of een sterke mening tot wandaden leidt, hangt af van wat die mening is. Als de mening is dat een bepaalde (religieuze of seculiere) opvatting met geweld over de wereld verspreid moet worden, dan leidt dit inderdaad tot wandaden. Maar als de sterke mening bijvoorbeeld is dat we moeten leven zoals Christus leefde, zal dat juist een heel positief effect hebben.

We kunnen het zelfs nog verder drijven: een sterke mening is noodzakelijk om wandaden te voorkomen! Mensen met sterke meningen zijn in staat tot het sterk veroordelen van wandaden. Ik heb bijvoorbeeld hele sterke meningen over het niet tolereren van moord en verkrachting. Maar mensen met ‘zwakke’ meningen, of met de mening dat ze anderen hun ideeën niet mogen opleggen, zijn niet in staat tot het veroordelen, laat staan het voorkomen, van excessen en misdaden.

Conclusie: Iemand met de juist absolute standpunten is juist in staat goede daden te verrichten en wandaden te veroordelen.

Iemand zonder absolute standpunten heeft geen (of slechts een zwakke) stimulans tot het verrichten van goede daden, en kan niet iemand veroordelen die zich misdraagt.

Filosofie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting