Afdrukken


Biologie FAQ & VLA

Als God zo goed is, waarom heeft Hij organismen dan uitgerust met dodelijke wapens, zoals kaken, klauwen, giftanden, angels, en andere organen waarmee ze elkaar schade kunnen berokkenen?

God is inderdaad goed, en zijn oorspronkelijke schepping was dat ook. In Genesis 1:31 lezen we: ‘God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.’ Als JHWH, in wie totaal geen duisternis is (1 Joh. 1:5), zei dat het ‘zeer goed’ was, kan dat niets anders betekenen dan dat zonde, pijn, ziekte en moorddadige rivaliteit volledig afwezig waren. Bovendien meldt Genesis 1:29, 30: “Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.” Mensen en dieren waren dus oorspronkelijk vegetarisch. Dat betekent dat er geen predatie was, en dus ook geen strijd tussen roofdieren en prooidieren.

Op aarde heersten dus paradijselijke omstandigheden, tot een verschrikkelijke gebeurtenis die de zondeval genoemd wordt. De mens, die eerst in liefdevolle relatie met zijn Schepper leefde, verwierp die liefde door God ongehoorzaam te zijn. (Zie Genesis 3.) De mens verviel in zonde, waardoor er een scheiding ontstond tussen God en de mens. En het gevolg was dat pijn, ziekte en de dood hun intrede deden. Niet alleen spiritueel, maar ook biologisch veranderden er dingen. De Bijbel noemt expliciet vier van die veranderingen:

  1. De slang, het instrument waarmee Satan Adam en Eva tot hun zonde had aangezet, werd vervloekt en zou voortaan over z’n buik door het stof gaan (Genesis 3:14).
  2. De zwangerschap van de vrouw werd veel moeizamer (3:16).
  3. Er ontstonden doornen en distels, die voortaan op aarde groeiden (3:18).
  4. De mens was vanaf dat moment sterfelijk (3:19), en vermoedelijk geldt voor dieren hetzelfde.

Vooral het derde laat zich makkelijk extrapoleren tot de rest van de biologische wereld. Hoewel de Bijbel er niet alle informatie over geeft, lijkt het er sterk op dat aanvals- en verdedigingsstructuren ontstaan zijn ten tijde van de zondeval. En dat betekent dat uiteindelijk niet God, maar de mens verantwoordelijk is voor al die ellende.

Maar dat wil niet zeggen dat God de wereld aan zijn lot overlaat. Om de kloof tussen God en de mensheid weer te dichten, stuurde Hij zijn Zoon naar de aarde die de straf voor onze zonden op Zich nam. En ook de schepping zal weer hersteld worden. Als Gods Zoon opnieuw naar de aarde komt, zullen alle dingen hersteld worden (Handelingen 3:21). Jesaja 11:7 zegt over deze tijd: ‘Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro.

Voor meer informatie over dit vraagstuk, zie het feedbackartikel De gevolgen van de zondeval.

Biologie FAQ & VLA - Index

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting