Afdrukken

Toch misleidend?

Op 20 januari 2009 stuurde atheïst Arthur de volgende feedbackinzending, met de titel ‘Toch misleidend’. De volledige inzending wordt eerst in het blauw weergegeven. Daaronder volgt mijn reactie, waarbij ik Arthur af en toe nogmaals citeer.

 

Beste gelovige,

Zowel uw domeinnaam als uw voorpagina zijn misleidend. Dit omdat uw zogenaamd informatieve site zeer subjectief is een geen volledig en objectief beeld van de evolutietheorie schept. Als ik op een site kom met de naam evolutie.eu verwacht ik een informatieve site - deze site is misleidend, niet informatief - over de evolutietheorie en hoeft er geen woord over geloof gerept worden.

"Fedor heeft gelijk als hij zegt dat hetgeen wij creationisten geloven statisch is. De Bijbel verandert niet, dus ook wij veranderen niet van mening bij het eerste het beste tegenargument. Fedor vindt dit een argument om creationisme 'onwetenschappelijk' te noemen. Maar hé, geldt voor evolutionisme niet exact hetzelfde?"

Nee. De evolutietheorie is nog niet af - daarom heet het een theorie. Wij Atheïsten (evolutionist is een denigrerend woord bedacht door Christenen) zijn continue bezig ons denkbeeld te ontwikkelen - de evolutietheorie evolueert, zou je kunnen zeggen - en slimmer te worden, terwijl de Christenen blijven hangen bij een denkbeeld van duizenden jaren oud, wat natuurlijk compleet de waarheid is, want de maan is een licht (het is een steen!) en de vleermuis een vogel (tuurlijk).

Ik verwacht een goed antwoord, dit keer liever wel goed onderbouwd, in tegenstelling tot evolutie.eu.


Met vriendelijke doch dringende groet,
Arthur

 

Beste Arthur,

Bedankt voor je feedback. Je belangrijkste punt is reeds afdoende behandeld in een eerder feedbackartikel, die je (gezien de titel van je inzending) ongetwijfeld gelezen hebt.

Beste gelovige,

Zowel uw domeinnaam als uw voorpagina zijn misleidend.

De beschuldiging van misleiding is totaal ongefundeerd, zoals ik in het eerdere feedbackartikel reeds onderbouwd heb.

  • Je mag een website best vernoemen naar hetgeen je bestrijdt.
  • In het welkomstwoord op de voorpagina wordt direct vermeld dat deze website over het oorsprongsvraagstuk gaat.
  • In het introductieartikel, waar op de voorpagina naar verwezen wordt, geef ik in de tweede alinea aan welk standpunt hier verdedigd wordt.
  • In de artikelen wordt de stellingname van Evolutie.EU niet onder stoelen of banken gestoken.

Kortom: je moet wel een analfabeet zijn om je door deze website te laten ‘misleiden’.

Dit omdat uw zogenaamd informatieve site

Hoezo ‘zogenaamd informatief’? Daar is niets zogenaamds aan. Deze website bevat een heleboel informatie, en is dus informatief. Allicht ben je van mening dat het onjuiste informatie is, maar dat heb je niet onderbouwd.

zeer subjectief is

Een nietszeggende aantijging. Dit kun je zeggen over iedere website en ieder boek (ook evolutionistische) waar een bepaald standpunt verdedigd wordt. Waar het om gaat is of de verstrekte informatie juist is en of de argumenten steekhoudend zijn. Je hebt niet aangetoond dat dit op Evolutie.EU niet het geval is.

en geen volledig en objectief beeld van de evolutietheorie schept.

Weer een vage, ononderbouwde, niet-concrete aanklacht.

Als ik op een site kom met de naam evolutie.eu verwacht ik een informatieve site - deze site is misleidend, niet informatief - over de evolutietheorie en hoeft er geen woord over geloof gerept worden.

Dat er volgens jou geen woord over geloof gerept hoeft te worden doet niet ter zake. De opzet van deze site is niet om aan jouw wensen te voldoen, maar mensen in te lichten over de waarheid. Als dat iemand niet aanstaat: prima, ga dan maar naar een andere site over evolutie, waar je niet geconfronteerd wordt met de realiteit dat evolutionisme net zo goed een geloof is (ofschoon wel een veel slechter onderbouwd geloof dan het geloof in de Bijbel).

Het tweede deel van Arthurs feedback is inhoudelijker. Hier citeert hij een frase uit het introductieartikel (paars) en reageert daar op:

"Fedor heeft gelijk als hij zegt dat hetgeen wij creationisten geloven statisch is. De Bijbel verandert niet, dus ook wij veranderen niet van mening bij het eerste het beste tegenargument. Fedor vindt dit een argument om creationisme 'onwetenschappelijk' te noemen. Maar hé, geldt voor evolutionisme niet exact hetzelfde?"

Nee. De evolutietheorie is nog niet af - daarom heet het een theorie.

Jawel, voor evolutionisme geldt wel degelijk exact hetzelfde. En in de rest van het introductieartikel onderbouw ik waarom dat zo is, maar op deze onderbouwing heb je niet gereageerd.

(Merk ook op dat ik sprak over evolutionisme, niet specifiek over de evolutietheorie. De evolutietheorie is maar één schakel in het grote evolutionistische raamwerk.)

Het komt er op neer dat het uitgangspunt dat ‘God niet is toegestaan’ als verklaring voor ons bestaan, automatisch leidt tot de conclusie dat de wereld dus via louter natuurlijke processen tot stand is gekomen. Daaruit volgt ook vrij snel dat levensvormen van een gezamenlijke voorouder af moeten stammen en dat de wereld dus vele miljoenen jaren oud is. Al deze conclusies zijn net zo rigide als het naturalistische uitgangspunt. Evolutionisten staan elkaar toe een beetje te kibbelen over welke natuurlijke processen het precies zijn geweest die geleid hebben tot het ontstaan van de kosmos, sterrenstelsels, de aarde, het leven en alle biodiversiteit. Maar dat het via natuurlijke processen is verlopen is niet onderhandelbaar. Daar mag niet aan getoornd worden!

De drie pijlers van het naturalistische evolutionisme (miljarden jaren, gezamenlijke afstamming en louter natuurlijke processen) worden dogmatisch vastgehouden, en tegenargumenten kunnen daar niets aan veranderen. Het evolutieparadigma is wat dat betreft net zo statisch en star als het scheppingsmodel.

Wij Atheïsten (evolutionist is een denigrerend woord bedacht door Christenen)

Toen ik Arthur vroeg waar hij dit vandaan had, was zijn antwoord:

Het woord evolutionist insinueert dat je ook in evolutie moet geloven, terwijl het de wetenschappelijke theorieën en feiten volgen is, terwijl geloven echt om geloven en niet om feiten gaat.

Waar ik eigenlijk op doelde was: waar heb je vandaan dat het woord ‘evolutionist’ door christenen is bedacht? Ongeacht wie het was die het woord ‘evolutionist’ het eerst in de mond genomen heeft, het lijkt me niet anders dan het meest logische woord om iemand aan te duiden die het evolutieparadigma aanhangt. En wat mij betreft is dat net zo min denigrerend als het woord ‘creationist’. Het is puur aanduidend.

Maar los daarvan wil ik bij dezen inderdaad graag insinueren dat ook het evolutieparadigma een geloof is, en wel een geloof dat niet gebaseerd is op overtuigende argumenten. Als wij, creationisten, ons niet gedenigreerd moeten voelen als evolutionisten zeggen dat wij een ongefundeerd geloof aanhangen (terwijl we zelf vinden dat we er goede argumenten voor hebben), zou dat andersom ook niet zo hoeven zijn.

Het probleem met het woordje ‘geloof’ is dat men tegenwoordig denkt dat ‘geloof’ zoiets is als ‘ik denk het, maar weet het niet zeker.’ Dat hoeft absoluut niet het geval te zijn! Zie Geloven betekent toch dat je het niet zeker weet? en Als er argumenten voor zouden zijn, zou het geen ‘geloof’ meer heten! Ik geloof dat JHWH de Schepper van het heelal is, en dat Hij zich via de Bijbel aan ons openbaart. Ik heb daar geen enkele twijfel over, en baseer me op vele argumenten (waarvan de argumenten ten faveure van het scheppingsmodel slechts één subgroep zijn).

zijn continue bezig ons denkbeeld te ontwikkelen - de evolutietheorie evolueert, zou je kunnen zeggen - en slimmer te worden, terwijl de Christenen blijven hangen bij een denkbeeld van duizenden jaren oud

Creationisten zijn ook continu bezig binnen de kaders van het Bijbelse scheppingsmodel nieuwe hypotheses te ontwikkelen en verfijnen, zodat we uiteindelijk een beter beeld krijgen van wat er in het verleden gebeurd is. Zie hier voor een lijstje met hypotheses en theorieën die binnen het Bijbelse model zijn ontwikkeld.

wat natuurlijk compleet de waarheid is

Ja. De waarheid verandert niet, dus de Bijbel ook niet.

Dit geeft ook gelijk aan dat de Bijbel superieur is aan de alsmaar veranderende theorietjes die mensen bedenken (ook al worden die theorietjes binnen het scheppingsmodel ontwikkeld). De Bijbel heeft geen updates nodig.

want de maan is een licht (het is een steen!)

Vanuit het oogpunt van een aardbewoner is de maan een licht. Het zijn niet de creationisten, maar de atheïsten die alles ultraletterlijk nemen.

en de vleermuis een vogel (tuurlijk).

Arthur verwijst hier naar Leviticus 11:19 en Deuteronomium 14:18, waar de vleermuis onder de vogels geschaard wordt. Volgens het 18de-eeuwse classificatiesysteem van Carolus Linnaeus zijn vleermuizen zoogdieren (KLASSE Mammalia), geen vogels (KLASSE Aves). Maar toen deze Bijbelboeken geschreven werden was dit classificatiesysteem nog niet in gebruik, dus kan het Hebreeuwse woordje ‘owph’ (vertaald met ‘vogels’) onmogelijk naar de KLASSE Aves verwezen hebben. Het is voor de Bijbel dus onmogelijk om een dergelijke classificatiefout te maken.

Het Hebreeuwse woordje ‘owph’ is simpelweg de naam voor een arbitraire groep organismen; een groep die niet samenvalt met één van de door Linnaeus ingevoerde taxa. Het woord ‘owph’ is net zo min onjuist als de term ‘grote grazers’, wat ook een verzamelnaam is voor een groep organismen die geen erkend taxon vormen.

Ik verwacht een goed antwoord, dit keer liever wel goed onderbouwd, in tegenstelling tot evolutie.eu.

Je hebt niet aangetoond dat Evolutie.EU onjuiste onderbouwingen bevat. Ik daag je uit dat alsnog te doen, als je dat kunt. (-:

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting