Afdrukken

Discrepante Dateringen

Meer Dan 350 Gevallen van ‘Foute’ Dateringen

Op deze pagina wordt een lijst radiometrische dateringen gegeven die niet overeenstemmen met de standaard leeftijden die evolutionisten aan de verschillende geologische perioden en tijdvlakken toeschrijven. Deze voorbeelden van discrepante dateringen zijn eind jaren ’70 verzameld door de creationistische geoloog John Woodmorappe. Het doel van deze lijst is aan te tonen dat radiometrische dateringen lang niet altijd consistente resultaten opleveren, en dus geen betrouwbare leeftijdsindicatoren zijn.

Dit zijn allemaal discrepante dateringen die zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Dat betekent dat deze lijst slechts het topje van de ijsberg is, de meeste ‘foute’ dateringen worden namelijk nooit gepubliceerd.

Foute dateringen worden altijd op allerlei manieren wegverklaard. Het ironische is dat met hoe meer onzekere factoren een dateringsmethode te maken heeft, hoe meer excuusjes evolutionisten aan kunnen dragen voor dateringen die niet kloppen met hun geologische kolom.

Deze lijst stamt uit 1979. Hoewel er nu natuurlijk veel recentere voorbeelden van discrepante dateringen zijn, is deze lijst beslist niet ‘achterhaald’. Harland et al. schrijven bijvoorbeeld over de K-Ar dateringsmethode:

An individual K-Ar date can only rarely be considered to have a gross precision greater than about 3% when it is compared to dates by other methods and from other laboratories. The analytical methods and precision of conventional K-Ar dates have been only slightly refined since the mid 1950’s, so the vintage of a date is rarely of concern in its use for time scale calibration.
Harland, W. B. et al., 1990, A Geologic Timescale 1989, Cambridge, New York: Cambridge University Press, p. 76

De tabel

In de eerste kolom staan de verwachtte leeftijden in miljoenen jaren, gebaseerd op stratigrafie en de ‘geaccepteerde’ dateringen voor de verschillende geologische perioden. De tweede kolom geeft de discrepante dateringen in miljoenen jaren die verkregen werden. In de derde kolom staan de gebruikte dateringsmethoden en materialen (g = glauconiet, Il = Illiet, ca = calciet, wr = volledig gesteente, wri = volledig gesteente isochroon, mi = mineraal isochroon, b = biotiet, s = sanidine, l = lepidoliet, m = muscoviet, p = flogopiet, h = hoornblende, arf = arfvedsoniet, z = zirkoon, mo = monzaniet, ch = chevkiniet, hu = hutchettoliet, gl = niet-gedevitrificeerd vulkanisch glas, pl = plagioclase veldspaat, ng = informatie niet gegeven). De vierde kolom geeft de naam van het soort gesteente of de formatie en de locatie. Een sterretje (*) geeft aan dat het gaat om stollingsgesteente met een stratigrafisch omgrensde verwachte leeftijd (kolom 1). In de laatste kolom staan de door Woodmorappe gegeven referenties.

Tertiair

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
1 81 K-Ar g sandstone/Yenisei, USSR 1
5 1-10.6 K-Ar s, b *Bailey Ash/California, USA 2
9.5 13-31 K-Ar s * tuff/Nevada, USA 322
10 95 K-Ar wr *basalt/Nigeria 3
10 153 ± 10 K-Ar h *Nogales Fm. (tuff)/Arizona, USA 4
11 6.4-7.6
7.2
K-Ar ng
Rb-Sr mi
*Mount Capanne granodiorite/Elba Island, Italy 5
12 30-36 K-Ar g ng/ng 6
23 3.4 K-Ar wr *Suta Volcanics/Solomon Islands 391
<25 30-40 Rb-Sr wri *volcanics/Saudi Arabia 7
27 31-43 K-Ar wr *Velolnyk suite (volcanics)/Kamchatka, USSR 392
30 21.6 K-Ar s * tuff/Oregon, USA 8
38 21-2 K-Ar g sediments/New Zealand 9
42 18-36 K-Ar g sediment/California, USA 10
42 31 K-Ar g sediment/Hordhorn, W. Germany 11
47 24-153 K-Ar b * tuffs/Wyoming, USA 12
52 39 K-Ar g Winona sand/Gulf Coast, USA 13
55 200-280 Pb207/Pb206 ores/Wyoming, USA 393
60 38 K-Ar g ng/Gulf Coast, USA 13
60 35-110
42-113
114-430
Pb206/U238
Pb207/U235
Pb207/Pb206
Front Range ores/Colorado, USA 14
<65 49-271 K-Ar wr *Mafic Dykes/Mull, Scotland 323
65 46 K-Ar b *Ruby Star Granodiorite/Arizona, USA 15
65 46 K-Ar g sediment/California, USA 16
65 260 ± 54 Rb-Sr wri *Loch Uisg Granophyre/Scotland 324
>65 42-48 K-Ar wri *andesite/British Columbia, Canada 17
<70 500 Rb-Sr wri *basalts/Patagonia, Argentina 394
<70 494 ± 20
756 ± 80
794 ± 50
Pb206/U238 z
Pb207/U235 z
Pb208/Th232 z
*granites/Utah, USA 18
<70 2750
300
Rb-Sr wri
Pb207/Pb206
*volcanics/Inner Hebrides, Scotland 18
<70 90-1330 Rb-Sr wri * basalts/western USA 20
<70 290, 400 Rb-Sr wri *andesite/Peru 20

Krijt

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
70 103 K-Ar ng *Brazeau FM. (bentonite)/Alberta, Canada 21
>70 9-31 Rb-Sr b *Mandi granite/Manikaran, India 395
72 12-21
20
K-Ar ng
Rb-Sr wri
*Pamir-Shugnan granites/India 22
74 104 ± 8 K-Ar g Tinton Sands/New Jersey, USA 23
>74 47 K-Ar h *Ginger Ridge granodiorite/Jamaica 24
<75 490-770 Pb207/Pb206 ore/Nigeria 325
<75 120, 481 K-Ar h *diorite/Colorado, USA 60
75 142 K-Ar p *kimberlite/Orange Free State 25
77 105 ± 3 K-Ar g Woodbury Fm./New Jersey, USA 23
>82 45, 55 K-Ar wr *Mifune Group (tuffs)/Kyusha, Japan 326
~90 ~250 Rb-Sr wri-il Pierre Shale/South Dakota, USA 26
96 44, 76-8 K-Ar g sediment/Brezina, Czechoslovakia 27
96 66-116 K-Ar g sandstone/Georgia, USSR 28
99 42
59-82
K-Ar il
K-Ar g
*Viking Fm. (bentonite)/Alberta, Canada 29
100 142 ± 10 K-Ar g ng/ng 6
100 68-73 U238/Pb206 *Mbeya Carbonatite/Tanganyika 30
100 170-8 K-Ar il clays/Texas, USA 31
100 22-1343 K-Ar b, h, wr *lamprophyre dikes/New Zealand 396
101 75-115 K-Ar g Clearwater Fm./Alberta, Canada 32
101 70 K-Ar g sediment/north Caucasus, USSR 27
>102 72-143 K-Ar b *Eagle Granodiorite/British Columbia, Canada 33
105 70-80 K-Ar b Santa Lucia Plutons/California, USA 327
>105 61 K-Ar b *Tres Guanos Quartz Monzonite/Cuba 34
>112 58-143 K-Ar b, h *Peninsular Ranges Batholith/California, USA-Mexico 35
115 31 K-Ar g sediment/Salzgitter, W. Germany 36
118 88 K-Ar g sediment/Esciagnelles, France 37
~120 60-68
129-150
K-Ar wr *trachybasaltic dikes/Cordoba, Argentina 328
<120 241 K-Ar wr *diabase dyke/Franklin, Canada 38
>122 71-149 K-Ar wr *Isfjorden diabases/Advantdalen, Norway 329
<130 235-382 Pb207/Pb206 z *granites/Japan 39
<130 500 Rb-Sr wri *volcanics/James Ross Island, Antarctica 40
~130 70
70
K-Ar wr
Rb-Sr wri
* volcanics/Chile 330

Jura

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
± 130 74 ± 5 Rb-Sr wri *Serie Tobifera volcanics/Chile 331
>130 74 K-Ar wr *Rock Hill Basalt/Nevada, USA 41
>130 95, 120 K-Ar wr *La Teta Lava/Colombia 332
<140 163, 186 K-Ar ng *Coast Range Batholith/Alaska, USA 42
140 275 ± 20 K-Ar h *Pearse Peak Diorite/Oregon, USA 43
~140 435-780 Rb-Sr il Shale/Great Basin, Australia 333
140 105-171
104-150
K-Ar b, h
Rb-Sr wri
*Nelson Batholith/British Columbia, Canada 44, 397
140 95-160 K-Ar b, h * Wallowa Batholith/Oregon, USA 45
140 50 K-Ar wr *basalt/Caucasus Mts., USSR 398
>140 3-23 Rb-Sr m, b *Mt. Bukulia Granite/Yugoslavia 334
145 106, 117 K-Ar g sediment/Milne Land, Greenland 32
145 77-180 K-Ar ca Malm Limestones/Bavaria, W. Germany 46
148 86-118 K-Ar g Fernie Fm./Alberta, Canada 47
>150 114-78 K-Ar wr *Apoteri volcanics/Guyana-Brazil 48
152 26 K-Ar g sediment/Braunschweig, W. Germany 49
>153 67-240 K-Ar b, h, m *granites/West Malaysia 50
>153 110 Rb-Sr mi *pegmatite/New Zealand 399
~155 61 ± 2 K-Ar h *Novatak Glacier pluton/Alaska, USA 335
~155 1020 ± 320 Rb-Sr wri *volcanics/Dronning Maud Land, Antarctica 51
157 92-145 K-Ar wr *volcanics/Zuidwal, Netherlands 336
160 140-165
85-163
K-Ar b
Rb-Sr b
*Carmel Fm. (bentonite)/Utah, USA 52
160 70-109 K-Ar wr *Rajmahal Traps (lavas)/India 400
~160 78 K-Ar b *Chocolate Fm. (volcanic breccia)/Peru 337
165 106 ± 6 K-Ar b *granodiorite/British Columbia, Canada 53
165 21 K-Ar g sediment/Coston Del Vette, Italy 54
165 63, 138-178 K-Ar b *Topley intrusions/British Columbia, Canada 55
165 176, 228 Rb-Sr wri-il. Bedford Canyon Fm. (shale)/California, USA 425
165 109-165 K-Ar wr *Volcanics/North Sea, England 426
<170 7-250 K-Ar wr *Basalts/Victoria Land, Antarctica 427
<170 223 K-Ar b *granodiorite/Yukon, Canada 56
170 78-90 K-Ar b, h *Chigmit Mountains Batholith/Alaska, USA 57
~175 265 Rb-Sr wri * rhyodacite/California, USA 338
178 134-76 K-Ar wr *Kirkpatrick Basalt/Victoria Land, Antarctica 58
<180 296-302 K-Ar wr *dolerite/Midlands, England 59
< 180 2661
2774
2860
Pb206/U238 z
Pb207/U235 z
Pb207/Pb206 z
*Independence dikes/California, USA 401
~180 70, 120-250 K-Ar b *granite porphyry, pegmatite/Caucasus Mts., USSR 61

Trias

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
~180 120-25 K-Ar wr *Serra Geral Fm. (lavas, diabase)/Brazil 339
180 105-17s K-Ar b *granite/Billiton, Indonesia 62
180 170-265 K-Ar b, h *Guichon Creek Batholith/British Columbia, Canada 63
<185 244 ± 15 K-Ar wr *mafic dike/Idaho, USA 64
185 291 K-Ar ng micaceous sandstone/Nilgiri, India 65
185 137-219 K-Ar wr * Karroo volcanics/Lesotho 66
~185 186-1230 K-Ar pl, wr *diabase dikes/Liberia 402
<190 286 K-Ar h *Tulameen ultramafic complex/British Columbia, Canada 67
~190 79, 140 K-Ar wr * Watchung Basalt/New Jersey, USA 68
~190 151-201 K-Ar wr *lavas/Connecticut, USA 69
~190 178-217, 328 ± 24 K-Ar wr *North Mountain Basalt/Nova Scotia 70
~190 80 K-Ar b *Mt. St. Elias pluton/Alaska, USA 340
~190 139-217 K-Ar b *Hotailuh Batholith/British Columbia, Canada 71
~190 89- 199
104, 144
K-Ar b, h
Rb-Sr wri
* Klotassin Batholith/Yukon, Canada 72
<195 152-235 K-Ar wr *Foum Zguid dolerite, lavas/Morocco 73
195 126 K-Ar gl *tuff/Alaska, USA 74
<200 246 ± 10 K-Ar p *kimberlite/Siberia, USSR 428
<200 170, 259 Pb206/U238 z *diorite/California, USA 429
<200 212-278 K-Ar wr *gabbroids/Tien Shan, USSR 430
~200 102-110 K-Ar wr *diabase dikes/Arctic Canada 431
~200 100-220 K-ar ng intrusives/New Zealand 432
200 118 ± 10 K-Ar m *pegmatite/Neyriz, Iran 433
~200 61-181 K-Ar wr *volcanics/Othris, Greece 434
~200 98-107 K-Ar b *granites, quartz monzonites/British Columbia, Canada 75
200 43-188 K-Ar ca bone/Nordwurttemberg, W. Germany 46
200 20-218 295 ± 20 Pb207/U235 Pitchblende, Chinle Fm./Arizona, USA 76
<204 270 ± 45 360 Rb-Sr wri *Ferrar Doleriteivictoria Land, Antarctica 77
<205 363 ± 15 Rb-Sr wri *Inas Granite/Malaysia 78
~210 114-214 K-Ar ng shale/Nilgiri, India 65
~210 175-237 Rb-Sr wri *Predazzo granite/Dolomites, Italy 79
~220 131 ± 5 K-Ar wr *rhyolite/Peru 341
>225 188-270 K-Ar wr *Korvunchana Series (basalts, tuffs, ejecta)/Tunguska, USSR 80
230 231-280 K-Ar wr * Semeitau Iavas/Kazakhstan, USSR 81

Perm

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
230 241-75 K-Ar h * Yakuno gabbros/Japan 342
>230 71-118 Pb207/Pb206 ore/Lenterios, Portugal 82
>230 97
111
Pb207/U235
Pb206/U238
ore/Wittichen, W. Germany 82
>230 146-57 Pb207/Pb206 ore/La Crouzille, France 82
>230 87 K-Ar b *granite/Kocaeli, Turkey 83
240 165 K-Ar g Iimestone/Sokolka, USSR 84
240 173-243 Rb-Sr wri-il Estrada Nova Fm. (shale)/Brazil 343
~240 175 K-Ar g sediment/Kirovsk, USSR 85
240 310 ± 70 Pb207/Pb206 ore/Thickley, Scotland 86
<250 346 K-Ar ng *granite/Peru 87
~250 182 K-Ar wr * trachyandesite lava/Caucasus Mts., USSR 85
~250 337 ± 61 Pb207/Pb206 Jachymov Pitchblende/Bohemia, Czechoslovakia 88
250 165-263 K-Ar wr * rhyolite, tuff/Zechstein, E. Germany 344
250 136-245 Rb-Sr b *volcanics/New Zealand 89
~250 96 ± 6 K-Ar b * lavas/Oman, Iran 435
~250 1380 Rb-Sr wri *Croydon Volcanics/Queensland, Australia 436
>250 130-182 K-Ar wr *volcanics/Auk Field, England 437
>255 209 K-Ar b *Mitaki Granite/Japan 90
<260 330-380 K-Ar p *Stockdale kimberlite pipes/Kansas, USA 91
<260 294-351 Rb-Sr wri *Nychum volcanics/Queensland, Australia 345
~260 165 K-Ar g sediment/Vestspitsbergen, Norway 92
260 259-315
216
K-Ar b
Th232/Pb208
*Oslo Series (subvolcanics)/Norway 93
260 219-280 Rb-Sr wri *Barhalde Granite/Schwarzewald, W. Germany 94
~265 363 Rb-Sr il Stearns Shale/Kansas, USA 95
265 193 ± 7
230 ± 11
K-Ar wr
K-Ar b
*Filipowice Tuff/Krakow, Poland 96
265 252-374
164-595
K-Ar il
Rb-Sr il
Eskridge, Stearns Shale/Kansas, USA 97
265 229-74 K-Ar wr *Lizzie Creek Volcanics/Queensland, Australia 98
~265 245 ± 220 Rb-Sr mi *Donnersberg Rhyolite/Saar, W. Germany 99
<270 2700 U-Pb z *Diorite dike/California, USA 100
<270 368 ± 18 K-Ar b *peridotite/Pennsylvania, USA 101
<270 1180 ± 60 Rb-Sr wri *Rose Dome Granite/Kansas, USA 102
<270 831 K-Ar h *Tortilla Quartz Diorite/Arizona, USA 346
~270 280-300, 390 Rb-Sr wri *Pine Mountain Granite/British Honduras 103
270 155 K-Ar g sediment/ng 149

Carboon

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
>270 150-280 K-Ar b *granites/northern Italy 104
>270 120-280 K-Ar b *granites/Zabaikal, Mongolia 105
>270 157, 194
162, 220
Pb206/U238 z
Pb207/U235 z
*granite/Switzerland 403
280 255,859 Rb-Sr wri-il Madera Fm. (shale)/New Mexico, USA 404
280 330-441 Rb-Sr il underclays/Illinois, USA 405
280 190 K-Ar wr *basalt, gabbro/Franklin, Canada 406
280 385 Pb207/Pb206 z *Monti Orfano granite/Italy 407
<285 305-475 Pb207/Pb206 ores/Limburg, Netherlands 106
290 220 ± 25 Rb-Sr wri *Wamsutta Fm. (rhyolite)/Massachusetts, USA 107
290 70-140
85
Pb207/Pb206
K-Ar wr
*Mrzyglod diabase/Krakow, Poland 108
<300 390 U-Pb z *porphyritic intrusions/British Columbia, Canada 109
300 139-315 K-Ar wr * Whin Sill (diabase)/Northumberland, England 110
300 233 K-Ar il shale/Missouri, USA 111
300 114-385 K-Ar il shale/Iowa, USA 111
~300 85 K-Ar wr *tuffs/Andscollo, Argentina 112
300 318-456
338-511
K-Ar il
Rb-Sr il
underclays/Pennsylvania-Ohio, USA 113
300 230-55 K-Ar g Veraya Tier sediments/Kuibyshev, USSR 114
>300 220-354 K-Ar ng *Old Crow Batholith/Yukon, Canada 115
>300 20-350 K-Ar m, b *granites/Caucasus Mts., USSR 116
~310 185-315 K-Ar wr *Toadstone Lava/Derbyshire, England 117
310 162-262 K-Ar wr *volcanics/Silesia, Poland 408
310 145 K-Ar b *granite/Caucasus Mts., USSR 347
310 282-367 K-Ar wr *basalt/Quebec, Canada 118
310 238 K-Ar wr *felsite Iava/Primorye, USSR 85
320 266 K-Ar wr *porphyritic lava/Kara Mazar, USSR 85
>320 245-330 K-Ar arf., s *Han Bogdo Batholith/Mongolia 119
330 267-312 K-Ar wr * Waterswallows Sill/Derbyshire, England 120
>330 265 ± 7
263 ± 7
244 ± 20
Pb206/U238 z
Pb207/U235 z
Pb207/Pb206 z
*Sicker volcanics/British Columbia, Canada 121
>330 225 K-Ar b * Vallorcine Granite/Aiguilles Rouges, Switzerland 122
334 250-78 K-Ar g shale/Texas, USA 123
<335 420 Rb-Sr wri *granites/Montagne Noire, France 124
~340 126 ± 30 K-Ar wr *pumice tuff/Nottinghamshire, England 117
<340 440 ± 60 Pb207/Pb206 *Vosges granites/Col de Grosse Pierre, France 125
<340 780
2500
Pb207/U235 z
Pb207/Pb206 z
*granite/Saxony, E. Germany 126
<340 347-500 K-Ar b *granodiorites/Balkhash, USSR 409
340 247 K-Ar w *dacitic lava/Aral, USSR 410
340 240-330 K-Ar ng *granites/east Ural Mts., USSR 127
>342 268-373 Rb-Sr wri *Nictaux granites/Nova Scotia, Canada 128
343 288, 307 K-Ar b *Kuttung lavas/New South Wales, Australia 348
~345 154 K-Ar il Rocky Mountain Fm./Alberta, Canada 47
>345 165 K-Ar ng arkosic sandstone/Alexander I Land, Antarctica 129
<350 240-1630 K-Ar wr *diabases/Georgia, USA 356
<350 400-453 K-Ar wr *kimberlites/Siberia, USSR 411
350 222-284 K-Ar s *Exshaw Fm. (bentonite)/Alberta, Canada 130
350 315 ± 7 Rb-Sr wri * tuffs/Aljustrel, Portugal 349

Devoon

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
~350 240-330 K-Ar b *granites/Aral, USSR 131
>350 242 ± 10
218 ± 11
K-Ar b
Rb-Sr wri
*granite/Langkawi Island, Malaysia 50
>350 275 ± 11 K-Ar b *granite/Alaska, USA 132
360 290-330
286
K-Ar b
Rb-Sr wri
*granite/Queensland, Australia 133
~360 248-375 K-Ar b *biotite granite/Maine, USA 134
~360 249-93 K-Ar b *binary granite/Maine, USA 134
~360 247 ± 8 K-Ar b *garnetiferous granite/Maine, USA 134
> 360 239-306 K-Ar m *Andover Granite/Massachusetts, USA 134
> 360 221-241 K-Ar m, b *Fitchburg Pluton/Massachusetts, USA 134
> 360 260 ± 8 K-Ar b *Peabody Granite/Massachusetts, USA 134
>360 230 ± 8 K-Ar b *Esmond Granite/Rhode Island, USA 135
~370 173 ±16 Rb-Sr wri-il Ponta Grossa Fm. (shale)/Brazil 350
370 308 K-Ar wr *Lovozero Suite (basalt)/Kola, USSR 136
>370 307 K-Ar b *granite/Bungonia, Australia 137
372 300-333 K-Ar wr *Hoy Lavas (basalts)/Scotland 138
<375 440 Rb-Sr wri * Webhannet, Lyman plutons/Maine, USA 139
375 285 K-Ar g sediment/Saskatchewan, Canada 85
~375 246-306
241-335
K-Ar b
Rb-Sr b
*granites/New Hampshire, USA 140
375 350-450 Pb206/U238 Chattanooga Shale/Tennessee, USA 141
<377 439 ± 22 K-Ar b *peridotite/New York, USA 101
380 310
305
Rb-Sr wri
Rb-Sr g-mi
*Tioga Bentonite/virginia, USA 142
380 266 K-Ar wr *porphyritic Iava/Kara Mazar, USSR 85
380 278-83 K-Ar wr *nepheline syenite, tuff/USSR 85
~380 500-900 Pb207/Pb206 galena/Kazakhstan, USSR 143
390 475 ± 80 Rb-Sr wri *Irizar Granite/Victoria Land, Antarctica 351
390 303 ± 18 Rb-Sr g Carlisle Center Fm./New York, USA 144
390 295 ± 9
605 ± 83
K-Ar m
Rb-Sr wri
*Kinsman Quartz Monzonite/New Hampshire, USA 134 140
395 238 K-Ar wr *porphyritic lava, tuff/USSR 145
400 364-510 K-Ar b *Shap adamellite/Westmorland, England 146, 147
400 212, 360 K-Ar b *Gocup Granite/New South Wales, Australia 352
400 321 Rb-Sr g sediment/ng 148
400 240 K-Ar g sediment/ng 149
400 401, 484 K-Ar h *granite/Newfoundland, Canada 353

Siluur

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
400 290 ± 15 K-Ar wr *basalts/Aral, USSR 412
~400 114-190
315, 354
339 ± 12
K-Ar b
K-Ar h
Rb-Sr wri
*Hikami granite/Japan 150
400 173 ± 4 K-Ar wr *rhyolite tuff/Florida, USA 438
400 264-380 K-Ar ng *Mount Peyton Batholith/Newfoundland, Canada 439
>400 339 ± 5 K-Ar m *granite/Peru 440
>400 189 ± 4 K-Ar b *migmatite/Columbia 441
>400 250-400 Pb207/Pb206 galena/Kazakhstan, USSR 151
>400 330
238 ± 30
Pb206/U238 z
Pb208/Th232 z
*Cape Granite/Republic of South Africa 152
~405 247 K-Ar g Binnewater Sandstone/New York, USA 153
~410 230,550 Pb207/Pb206 galena/Perthshire, England 154
>410 245-88 K-Ar wr *Vent Rhyolite/Wales 155
<420 1243 Rb-Sr wri *Ornakam-Moldhesten granite/Norway 354
<420 411-493 Rb-Sr wri *Murrumbidgee Batholith/New South Wales, Australia 413, 414
420 344-39 Rb-Sr il Marblehead illite/Wisconsin, USA 405
420 326 K-Ar il Bertie Fm./New York, USA 156
420 332 K-Ar il Camillus Fm./New York, USA 157
420 345 Rb-Sr wri *Newbury volcanics/Massachusetts, USA 355
420 369-519 K-Ar il Colonus Shale/Skane, Sweden 158
>420 25-180, 410 K-Ar ng *migmatites/Bulgaria 357
< 430 635-94 K-Ar p *kimberlite/east Siberia, USSR 159
430 363 K-Ar il Rochester Shale/New York, USA 157
430 349 K-Ar b granite/Terskei Alatau, USSR 145
~430 314 ± 9 K-Ar wr *diabase/Wales 358
430 289 K-Ar il State Circle Shale/Canberra, Australia 160
430 111-235 Rb-Sr wri-il Trombetas Fm. (shale)/Brazil 359
>430 310-630 K-Ar wr *Natkusiak Fm. (basalt lavas)/Franklin, Canada 161, 162
435 357 K-Ar il Williamson Shale/New York, USA 163
435 367 K-Ar il Sodus Fm./New York, USA 163
435 113-26
275 ± 11
300-70
Rb-Sr b
Rb-Sr m
Rb-Sr wri
*granites/Ax-les-Thermes, France 164
<440 409, 563
432, 556
535-47
444, 555
Pb206/U238 z
Pb207/U235 z
Pb207/U235 z
Pb208/Th232 z
*Dale City Quartz Monzonite/Maryland, USA 165, 166
<440 400-1300 K-Ar h, b *Furuland Granite/Sulitjelma, Norway 360
440 267-84 K-Ar il Chimney Hill Limestone/USA 167

Ordovicium

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
~440 510 ± 10 Pb207/Pb206 z *Deadman’s Bay Granite/Newfoundland, Canada 168
>440 306 ± 10 Rb-Sr wri *Oporto Granite/Portugal 415
>440 168 K-Ar b *granite/Caucasus Mts., USSR 416
447 445, 337 K-Ar b *Bail Hill Volcanics/Dumfriesshire, Scotland 169
447 294, 416 K-Ar wr *Alcaparrosa Fm. (lavas)/San Juan, Argentina 361
<450 540 ± 50 Rb-Sr wri *Oughterard Granite/Ireland 170
<450 564 ± 24 Rb-Sr wri *Ben Vuirich Granite/Scotland 171
<450 580 ± 20 K-Ar h *Rosetown Pluton/New York, USA 172
< 450 542-62
1310-1490
K-Ar b
Rb-Sr wri
*granite/Idaho, USA 173
<450 425-540 K-Ar b *diorites/Kazakhstan, USSR 409
450 350-540 K-Ar il Sylvan Shale/USA 232
450 272 ± 13 K-Ar wr *Vent Rhyolite/Wales 155
~450 308, 420 Rb-Sr wri-il Anse du Veryach Series (shale)/France 362
450 402 ± 25
566 ± 75
K-Ar b
Rb-Sr b
Utica shales/Quebec, Canada 174
~450 329 ± 10 K-Ar b *Waits River Fm./New Hampshire, USA 134
~450 273-340 K-Ar b *Albee Fm./New Hampshire, USA 134
>450 372 ± 6 K-Ar m *Main Donegal Granite/Ireland 175
>450 315
300
K-Ar b
K-Ar h
*Ellicott City granodiorite/Maryland, USA 176
~460 360 K-Ar ng *granite porphyry/Caucasus Mts., USSR 363
~460 375-471 Rb-Sr g sediment/ng 148
470 379 K-Ar s *Mystery Cave bentonite/Minnesota, USA 364
470 350, 423 Rb-Sr il claystones/Kentucky, USA 405
470 362, 371 K-Ar h, wr *gabbro/Cockermouth, England 417
>470 300-420 Rb-Sr wri *granites/Newfoundland, Canada 418
475 493-584 K-Ar b, h *granite/eastern Canada 177
475 390 ± 19 K-Ar m *Walloomsac Fm./Connecticut, USA 135
~475 376, 450 K-Ar wr *diorite, gabbro/Quebec, Canada 365
475 362 K-Ar g sediment/Georgia, USSR 145
475 44 Rb-Sr b *bentonite/Tennessee, USA 366
475 300, 400-900 Rb-Sr il-mi Lowville Limestone/New York, USA 113, 178
475 297 K-Ar g *bentonite/Ostergotland, Sweden 179
<480 590 Rb-Sr wri *Cooma Granite/New South Wales, Australia 180
~480 247-487 K-Ar ng *Tangriseau microgranite/Wales 367
480 305 ± 10 K-Ar wr * Warboys diorite/Huntington, England 181
<480 458-548 K-Ar h *Ophiolite (mafic-ultramafic complex)/Newfoundland, 368
495 355 ± 20   Rb-Sr g sediment/Falkoping, Sweden 144
495 495, 362 Rb-Sr wri-il shales/New Zealand 419
~500 407-11 K-Ar wr *olivine diabase dike/Ontario, Canada 182
500 380 ± 35 Rb-Sr g sediment/Stenbrottet, Sweden 183

Cambrium

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
~500 345 K-Ar wr *trachyandesites/Normandy, France 369
>500 392-584 Rb-Sr g sediment/ng 148
~510 412 ± 60 K-Ar g Murray Shale/Tennessee, USA 184
510 411-50
413-33
K-Ar g
Rb-Sr g
Franconia Fm./Wisconsin-Minnesota, USA 185
>510 396-569 Rb-Sr wri *Tioueiine granite/Ahaggar, Algeria 186
~520 225-400
330-430
720-920
Pb206/U238
Pb207/U235
Pb207/Pb206
kolm (alum shale)/Gullhogen, Sweden 187
~520 373-500 Rb-Sr wri-il Erguy Kerity Fm. (shales)/France 362
~530 391-4 K-Ar b * Windyhills Granite/Aberdeen, Scotland 188
540 340 K-Ar g sediment/ng 149
<550 635-694 K-Ar - * kimberlite/Siberia, USSR 428
550 404 K-Ar il sediment/Bohemia, Czechoslovakia 442
~550 ?-460 K-Ar wr *felsic volcanics/Georgia, USA 443
~550 282-1097 K-Ar il Conasauga Shale/Virginia, USA 189
~550 300-413 K-Ar g sediment/Alberta, Canada 371
550 393 K-Ar il Riley Fm./Texas, USA 190
~550 830-1160 Rb-Sr wri *norites/Scotland 191
>550 284 ± 5 K-Ar wr * Sledgers Fm. (lava)/Victoria Land, Antarctica 420
<560 764 Pb207/U235 ch *granite/North Baikal, USSR 192
565 346-390 Rb-Sr g sediment (Mt. Whytte Fm.)/USA 183
~565 760
790
K-Ar g
Rb-Sr g
sediment/Northern Territory, Australia 193
565 411-891
394
K-Ar wr
K-Ar wri
*Bourinot group (volcanics)/Nova Scotia, Canada 372
>565 400 ± 40 Pb208/Th232 z *Carlton rhyolite/Oklahoma, USA 373
>565 460 K-Ar b *granite/Oklahoma, USA 194
568 447 K-Ar il sediment/Shropshire, England 11
570 406 K-Ar g sediment/Wyoming, USA 16
570 1145 ± 98 Rb-Sr wri *andesite/Suldal, Norway 374
570 645, 708 K-Ar g Gros Ventre Shale/Wyoming, USA 195
570 399 K-Ar g sediment/Narke, Sweden 179
570 395-511 K-Ar wr *Antrim Plateau Volcanics/Victoria River, Australia 196
570 400-542 Rb-Sr g Flathead Sandstone/Montana, USA 197
~570 490 ± 15 ng ng *Palmer Granite/Adelaide, Australia 375
570 385 K-Ar g sediment/Byelorussia, USSR 198
575 395-413 K-Ar g Cavell Fm./Alberta, Canada 47
575 413 K-Ar g sediment/Gotland, Sweden 54
~580 894 ± 58 Rb-Sr wri *granite/Massachusetts, USA 199
580 457 K-Ar il sediment/England 11
580 439 K-Ar g Chilhowee Group/Tennessee, USA 190
580 334 K-Ar wr *Lighthouse Cove Fm. (basalts)/Newfoundland, Canada 200
590 393-442 K-Ar il Rome Fm./Virginia, USA 201
590 436 K-Ar g sediment/Oland, Sweden 195
~600 -486 ± 22 K-Ar b *granite/Pechora, USSR 202
600 479 ± 20 K-Ar b *Fairville Granite/New Brunswick, Canada 203
600 452-529 Rb-Sr wri-il shales/Shropshire, England 421

Precambrium

Age Expected Age Obtained Method & Material Common or Formational Name/Locality Ref.
>600 350-420 K-Ar g sediment/Kazakhstan, USSR 371
>600 320-380 K-Ar b *granite/Danmarkshaven, Greenland 376
>600 500 ± 17 Rb-Sr wri *Hoppin Hill Granite/Massachusetts, USA 204
>600 100-550 K-Ar wr *Akitkan Fm. (volcanics)/Baikal, USSR 377
>600 489 ± 10 K-Ar b * Athis granite/Normandy, France 205
>600 350-440 K-Ar b *Carnsore Granodiorite/Ireland 378
>600 480 ± 10 K-Ar m *pegmatite/Wadi Hawashia, Egypt 206
>600 373-8 K-Ar b *granite/Kviteseid, Norway 379
>600 480
320
Pb208/Th232 mo
Pb206/U238 mo
*granite/Gebel Dara, Egypt 206
>600 450 ± 120
370 ± 25
Pb208/Th232 z
Pb206/U238 z
*riebeckite granite/Gebel Gharib, Egypt 206
>600 420
410
370
Pb208/Th232 z
Pb207/U235 z
Pb206/U238 z
*granite/east Siberia, USSR 126
>600 34 K-Ar m *granite porphyry/New Mexico, USA 380
>600 470 ± 18 K-Ar il sediment/Algeria 207
>600 485-570 K-Ar h *diorites/Worcestershire, England 381
>600 460 Rb-Sr wri *Wooltana Volcanics (basalt)/Australia 208
>600 340-412 K-Ar b *granites/Norway 382
>600 482 ± 30 Rb-Sr wri *Bull Arm Volcanics/Newfoundland, Canada 209
>600 401 ± 16 K-Ar wr *mafic dykes/South West Africa 383
>600 370 ± 38 Rb-Sr wri *Coldbrook group (volcanics)/New Brunswick, Canada 210
>600 461-540 K-Ar b *Mancellian granites/Chausey Islands, France 384
>600 300 ± 5 Rb-Sr wri *volcanics/Morocco 385
>600 440 K-Ar h * charnockite/India 386
>600 510 Rb-Sr wri *granite/Montagne Noire, France 422
>600 350-400 Rb-Sr wri *granites/Alaska, USA 444
>600 368-1200 K-Ar m, b *Forsayth Batholith/Queensland Australia 445

Referenties

De tabel komt van Woodmorappe, 1979, Radiometric Geochronology Reappraised, Creation Research Society Quarterly, vol. 16, no. 2, pp. 102-129. Hieronder volgen de referenties die Woodmorappe geeft.

In de onderstaande referentielijst worden voor een aantal journals afkortingen gebruikt:

AA - Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society
AG - American Association of Petroleum Geologists Bulletin
AJ - American Journal of Science
AN - Antarctic Journal of the United States
BV - Bulletin volcanogique
CE - Canadian Journal of Earth Sciences
CG - Geological Survey of Canada Paper
CH - Chemical Geology
CO - Proceedings of the International Geological Congress
CT - Contributions to the Geologic Time Scale (American Association of Petroleum Geologists Studies in Geology No. 6)
DE - Doklady: Earth Science Sections (translation from Russian)
EG - Economic Geology
EP - Earth and Planetary Science Letters
GA - Geological Society of America Abstracts with Programs
GB - Geological Society of America Bulletin
GC - Geochimica et Cosmochimica Acta
GE - Geology
GG - BMR Journal of Australian Geology and Geophysics
GH - Eclogae Geologicae Helvetiae
GI - Geochemistrv International
GJ - Geochemical Journal (of Japan)
GL - Quarterly Journal of the Geological Societv of London
GM - Geological~Society of America Memoir ’
GN - Norges Geologiske Undersokelse Bulletin
GP - Geological Society of America Special Paper
GR - Journal of Geophysical Research
GU - 1oumal of the Geoloeical Societv of Australia
IG - International Geology Review ’
IN - Journal of the Geological Societv of India
IS - Isochron/West: A Bulletin for Isotope Geochronology
JG - Journal of Geology
JR - 1oumal of Research of the United States Geological Survev
KG - Kwartanik Geologiczny
LG - Liverpool Manchester Geological Journal
MI - Geologie en Mijnbouw
MP - Contributions to Mineralogy and Petrology
NA - Nature
NP - Norsk Polarinstitutt Skrifter
NY - New York Academy of Sciences Transactions
OG - Overseas Geology and Mineral Resources
PE - Journal of Petrology
RE - Precambrian Research
RU - Geologische Rundschau
SC - Science
SG - Scottish Journal of Geology (Transactions of the Edinburgh Geological Society prior to 1964)
SP - Journal of Sedimentary Petrology
SR - Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique
SV - Springer Verlag Publishing Co. Berlin, Heidelberg, New York
TI - Norsk Geologisk Tiddskrift
TS - The Phanerozoic Time Scale (Geological Society of London Special Publication 120s)
UG - United States Geological Survey Professional Paper
UN - Transactions American Geophysical Union
YG - Proceedings of the Yorkshire Geological Society
ZG - New Zealand Journal of Geology and Geophysics

 • 1. Firsov L. V. and S. S. Sukhorukova. 1968. “Quaternary” Glauconite of Cretaceous Age from the Lower Yenisei. DE 183:101-2.
 • 2. Bandy, O. L. and J. C. Ingle. 1970. Neogene Planktonic Events and Radiometric Scale, California. GP 124: 143.
 • 3. Fisher, D. E. 1971. Excess Rare Gases in a Subaerial Basalt from Nigeria. NA Physical Science 232:60.
 • 4. Marvin, R. F., Stern, T. W., Creasey, S. C., and H. H. Mehnert. 1973. Radiometric Ages of Igneous Rocks From Pima, Santa Cruz, and Cochise Counties, Southeastern Arizona. UG Bulletin 1379:18.
 • 5. _____. 1964. Items: Abstracts of Published radiometric and stratigraphical data with comments. TS: 343.
 • 6. Lipson, J. 1958. Potassium-Argon Dating of Sedimentary Rocks. GB 69:146.
 • 7. Dickinson, D. R., Dodson M. H., and I. G. Gass. 1969. Correlation of Initial Sr87/Sr86 with Rb/Sr in Some Late Tertiary Volcanic Rocks of South Arabia. EP 6:84-9.
 • 8. _____. 1964. Op. cit., p. 327-8.
 • 9. Ibid., p. 352.
 • 10. Evernden, J. F., Curtis, G. H., Obradovich, J., and R. Kistler. 1961. On the Evaluation of Glauconite and Illite for dating sedimentary rocks by the potassium-argon dating method. GC 23:10.
 • 11. Ibid., p. 99.
 • 12. Mauger R. L. 1977. K-Ar Ages of Biotites from Tuffs in Eocene Rocks df the Green River, Washakie, and Uinta Basins, Utah, Wyoming, and Colorado. (University of Wyoming) Contributions to Geology 15(1):37.
 • 13. Evemden et al. 1961. Op. cit., p. 90.
 • 14. Banks, P. O., and L. T. Silver. 1964. Re-examination of Isotopic Relationships in Colorado Front Range Uranium Ores. GB 75:469-71.
 • 15. Marvin et al. 1973. Op. cit., p. 12.
 • 16. Evernden et al. 1961. Op cit., p. 91.
 • 17. Ross, J. V. 1974. A Tertiary Thermal Event in South Central British Columbia. CE 11:1116-7.
 • 18. Stern, T. W., Newell, M. F., Kistler, R. W., and D. R. Shawe. 1965. Zircon, Uranium-Lead, and Thorium-Lead Ages and Mineral Potassium-Argon Ages of LaSal Mountains, Utah. GR 70: 1503-4.
 • 19 Pankhurst, R. J. 1977. Strontium Isotope Evidence for mantle events in the continental lithosphere. GL 134:264.
 • 20. Ibid., p. 258.
 • 21. Folinsbee R. E., Baadsgaard, H., and J. Lipson. 1960. Potassium-Argon Tike Scale. 21st CO (III):10.
 • 22. Shanin L. L. 1976. Some patterns of “rejuvenation” in radiometric ages of rocks in the Southwestern Pamir. IG l8:841-2.
 • 23. Owens, J. P. and N. F. Sohl. 1973. Glauconite from New Jersey-Maryland Coastal Plain: Their K-Ar Ages and Applications in stratigraphic studies. GB 84:2827, 2814-5.
 • 24. Lewis, J. F., Harper, C. T., Kemp, A. W., and J. J. Stipp. 1973. Potassium-Argon Retention Ages of Some Cretaceous Rocks from Jamaica. GB 84:331-9.
 • 25. Lovering, J. F. and J. R. Richards. 1964. Potassium-Argon Age Study of Possible Lower-Crust and Upper-Mantle Inclusions in Deep-Seated Intrusions. GR 69:4898.
 • 26. Dasch, E. J. 1969. Strontium isotopes in weathering profiles, deep-sea sediments, and sedimentary rocks. GC 33:1548.
 • 27. Polevaya N. I., Murina, G. A., and G. A. Kazakov. 1961. Utilization of Giauconite in Absolute Dating. NY 91:304.
 • 28. _____. 1964. Op. cit. p. 383.
 • 29. Ibid., p. 395.
 • 30. Snelling, N. J. 1965. Age Determinations on Three African Carbonatites. NA 205:491.
 • 31. _____. 1964. Op. cit., p. 390.
 • 32. Ibid., p. 399.
 • 33. Roddick, J. C. and E. Farrar. 1972. Potassium-Argon Ages of the Eagle Granodiorite, Southern British Columbia. CE 9:596-9.
 • 34. J’Meyerhoff, A. A., Khudoley, K. M., and C. W. Hatten. 1969. Geological Significance of Radiometric Dates from Cuba. AG 53:2498.
 • 35. Krummenacher D., Gastil, R. G., Bushee, J., and J. Doupont. 1975. K-Ar Apparent Ages, Peninsular Ranges Batholith, Southern California and Baja California. GB 86:760.
 • 36. Evernden et al. 1961. Op. cit., p, 96.
 • 37. Hurley, P. M., Cormier, R. F., However, J., Fairbairn, H. W., and W. H. Pinson. 1960. Reliability of Glauconite for Age Measurement by K-Ar and Rb-Sr Methods. AG 44:1807.
 • 38. Leach 7 G. B. . Lowdon, J. H., Stockwell, C. H., and R. K. Wanless. 1963. Age Determinations and Geological Studies (including isotopic ages-report 4) CG 63-17, p. 56-7.
 • 39. Banks P. O. and N. Shimizer. 1969. Isotopic Measurement on zircons from Japanese granitic rocks. GJ 3:25, 27-8.
 • 40. Pankhurst, R. J. 1977. Op. cit., p. 262-3.
 • 41. Armstrong, R. L., Speed, R. C., Graustein, W. C., and A. Y. Young. 1976. K-Ar Dates from Arizona, Nevada, Montana, Utah, and Wyoming. IS 16:2.
 • 42. Lanphere, M. A., MacKevett, E. M. Jr., and W. Stern, 1964. Potassium-Argon and Lead-Alpha Ages of Plutonic Rocks, Bolson Mountain Area, Alaska. SC 145:705-6.
 • 43. Koch, J. C. 1966. Late Mesozoic Stratigraphy and Tectonic History, Port Orford-Gold Beach Area, Southeastern Oregon Coast. AG 50:52-3.
 • 44. Wanless, R. H., Stevens, R. D., Lachance, G. R., and C. M. Edmonds. 1968. Age Determinations and Geological Studies: K-Ar Isotopic Ages, Report 8. CG 67-2, part A, p. 49-50.
 • 45. Armstrong, R. L., Taubeneck, W. H., and P. O. Hales. 1977. Rb-Sr and K-Ar geochronometry of Mesozoic granitic rocks and their Sr isotopic composition, Oregon, Washington, and Idaho. GB 88:399, 403.
 • 46. Lippolt, H. J. and W. Gentner. 1963. K-Ar Dating of Some Limestones and Fluorites (Examples of K-Ar Ages with low Ar concentrations) (in Radioactive Dating, International Atomic Agency, Vienna) 240-2.
 • 47. Folinsbee et al. 1960. Op. cit., p, 11.
 • 48. Berrange, J. P. and R. Dearnley. 1975. The Apoteri Volcanic Formation-Tholeiitic flows in the Northern Savannas Graben of Guyana and Brazil. RU 64(3):894-5.
 • 49. Evernden et al. 1961. Op. cit., p. 93.
 • 50. Gobbett, D. J. and C. S. Hutchinson (ed.) 1973. Geology of the Malay Peninsula. Wiley-Interscience. New York, London, Toronto. p. 235-7.
 • 51. Pankhurst. 1977. Op. cit., p. 259.
 • 52. Marvin, R. F., Wright, J. C. and F. G. Walthall. 1965. K-Ar and Rb-Sr Ages of Biotite from the Middle Jurassic Part of the Carmel Formation, Utah. UG 425 B104-7.
 • 53. Wanless et al. 1968. Op. cit. p. 26.
 • 54. Evernden et al. 1961. Op. cit. p. 95.
 • 55. _____. 1964. Op. cit. p. 278-9.
 • 56. Lowdon. J. A. 1960. Age Determinations by the Geological Survey of Canada: Report 1, Isotopic Ages. GC 60-17, p. 7.
 • 57. Reid B. L. and M. A. Lanphere. 1969. Age and Chemistry of Mesozoic and Tertiary Plutonic Rocks in South Central Alaska. GB 80:138.
 • 58. Fleck, R. J., Sutter, J. F., and D. H. Elliot. 1977. Interpretation of discordant Ar40/Ar39 age-spectra of Mesozoic tholeiites from Antarctica. GC 41:17.
 • 59. Francis . E. H., Smart J. G. O., and N. J. Snelling. 1968. Potassium-Argon Age Determination of an East Midlands Alkaline Dolerite. YG 36:293, 5.
 • 60. Armstrong, R. L. 1969. K-Ar Dating of Laccolithic Centers of the Colorado Plateau and Vicinity. GB 80:2082-3.
 • 61. Nalivkin, D. V. 1962 (1973 translation). Geology of the USSR. Oliver and Boyd, London. p. 666.
 • 62. _____. 1964. Op. cit. p. 320.
 • 63. White, W. H., Erickson, G. P. Northcote, K. E., Dirom, G. E., and J. E. Harakal. 1967. Isotopic Dating of the Guichon Batholith, British Columbia. CE 4:678.
 • 64. Armstrong, R. L. and J. Besancon. 1970. A Triassic Time Scale Dilemma: K-Ar Dating of Upper Triassic Mafic Igneous Rocks, Eastern USA and Canada, and Post-Upper Triassic Plutons, Western Idaho, USA. GH63:21, 3.
 • 65. Petrushevskiy, B. A. 1975. Problems in geology of the Himalaya. IG 7:714.
 • 66. Fitch F. J. and J. A. Miller. 1971. Potassium-argon Radioages of Karrdo Volcanic Rocks from Lesotho. BV XXXV (1):69, 74-5.
 • 67. Leech, et al. 1963. Op. cit. p. 39.
 • 68. Kulp J. L. 1963. Potassium-Argon Dating of volcanic rocks. BV XXVi:254.
 • 69. Armstrong and Besancon. 1970. Op. cit. p. 20, 22, 26.
 • 70. Carmichael, C. M. and H. C. Palmer. 1968. Paleomagnetism of the Late Triassic North Mountain Basalt of Nova Scotia. GR 73:2813.
 • 71. Wanless, R. K., Stevens, R. D., Lachance, G. R., and R. N. Delabio. 1972. Age Determinations and Geological Studies: K-Ar Isotopic Ages, Report 10. CG 71-2:18-21.
 • 72. LeCouteur, P. C. and D. J. Tempelman-Kluit. 1976. Rb-Sr Ages and a profile of initial Sr87/Sr86 ratios for plutonic rocks across the Yukon Crystalline Terrane. CE 13:3 19-20, 23.
 • 73. Schermerhorn, C. J. G., Priem, H. N. A., Boelrijk, N. A. I. M., Hebeda, E. H., Verdurmen, E. A. Th., and R. H. Veischure. 1978. Age and Origin of the Messajana Dolerite Fault-Dike System (Portugal and Spain) In the Light of the Opening of the North Atlantic Ocean. JG 86:305, 7.
 • 74. Brew, D. A. and L. J. P. Muffler. 1965. Upper Triassic Undevitrified Volcanic Glass From Hound Island, Keku Strait, Southeastern Alaska. UG 525.C38.
 • 75. Wanless et al. 1968. Op. cit. p. 23-6.
 • 76. _____. 1964. Op. cit. p. 361.
 • 77. Compston W:, McDougall, I., and K. S. Heier. 1968. Geochemical Comparison of the Mesozoic Basaltic Rocks Of Antarctica, South Africa, South America, and Tasmania. GC 32: 131.
 • 78. Bignell J. D. and N. S. Snelling. 1977. Geochronology of Malayan Granites. OG 47:42-3.
 • 79. _____. 1971. Items: Abstracts of published radiometric and stratigraphical data with comments. TS 1971 supplement, p, 7.5.
 • 80. Naumov, V. A. and A. M. Mukhina. 1977. Absolute age of volcanic formations of the Central Siberial Platform. IG 19:951, 954-6.
 • 81. _____. 1971. Op. cit. p. 53.
 • 82. Davidson C. F. 1960. (a). Rejuvenation of Pitchblende in Hercynian Ore Deposits. EG 55:384.
 • 83. Brinkmann, R. 1976. Geology of Turkey, Elsevier, Amsterdam.
 • 84. _____. 1964. Op. cit. p. 286.
 • 85. Davidson, C. F. 1960. (b). Some Aspects of Radiogeology. LG 2:236.
 • 86. _____. 1967. Symposium: The Sub-Carboniferous Basement in Northern England. YG 36:341.
 • 87. Stewart, J. W., Evernden, J. F., and N. J. Snelling. 1974. Age Determinations from Andean Peru: A Reconaissance Survey. GB 85:1111.
 • 88. Davidson. 1960. (b). Op. cit. p. 326.
 • 89. Aronson, J. L. 1968. Regional Geochronology of New Zealand. GC 32:667, 692.
 • 90. Hayase, I., and S. Nohda. 1969. Geochronology on the “oldest rock” of Japan. GJ 3:50.
 • 91. Brookins D. G. and V. J. McDermott. 1967. Age and Temperature of Intrusion of Kimberlite Pipes in Riley County, Kansas. GA 1976, p. 366.
 • 92. Hurley et al. 1960. Op. cit. p. 1804.
 • 93. Neumann, H. 1960. Apparent Ages of Norwegian Minerals and Rocks. TI 40: 174-181.
 • 94. Brooks 7 C. 1 Wendt, I., and W. Harre. 1968. A Two-Error Regression
 • Treatment and Its Application to Rb-Sr and Initial Sr87/Sr86 Ratios of younger Variscan Granitic Rocks from the Schwarzewald Massif, Southwest Germany. GR 73:6071-3.
 • 95. Chaudhuri S. and D. G. Brookins. 1967. Rb-Sr Studies of Paleozoic Sediments. UN 48:242.
 • 96. Borucki, J. and A. Oberc. 1964. Wiek bezwzgledny tufu filipowskiego na podstawie datowan metoda potasowoargonowa. KG 8:788 (in Polish).
 • 97. Brookins, D. G. and S. Chaudhuri. 1973. Comparison of Potassium-
 • Argon and Rubidium-Strontium Age Determinations for Eskridge
 • and Stearns Shales (Early Permian) Eastern Kansas. AG 57:523-4.
 • 98. Webb, A. W. and I. McDougall. 1968. The Geochronology of the Igneous Rocks of Eastern Queensland. GU 15:328.
 • 99. Lippolt, H. J. Von. 1976. Der Vertreuensbereich permischer Glimmer-Modell-Alter ans dem Saar Nahe Gebett. Neues jahrbuch fur Geologic und Palaeontologie Monatschefte. Heft8, Jahr 1976, p. 471-5.
 • 100. Chen J. H. 1976. U-Pb Isotopic Ages of the Southern Sierra Nevada Batholith and Independence Dike Swarm, California. GA 8(6):810.
 • 101. Zartman R. E., Brock, M. R., Heyl, A. V., andH. H. Thomas. 1967. K-Ar and Rb-Sr Ages of some Alkalic Intrusive Rocks from Central and Eastern United States. AJ 265:863.
 • 102. Bickford M. E. and D. G. Mose. 1969. Age of the Rose Dome Granite, Woodson County, Kansas. GA-1969, part 2, p. 2.
 • 103. Bateson, J. H. 1972. New Interpretation of Geology of Maya Mountains, British Honduras. AG 56:962.
 • 104. Ferrara, G. and F. Innocenti. 1974. Radiometric Age evidences of a Triassic Thermal Event in the Southern Alps. RU 63:573-5.
 • 105. Rutkowski, E. and J. Borucki. 1965. Pierwsze datowania bezwzgledne (K-Ar) granitoidow Mongolii zachodniej. KG 9:664-5. (in Polish).
 • 106. Priem, H. N. A., Boelrijk, N. A. I. M., and A. J. H. Boerboom. 1962. Lead Isotope Studies of the Lead-Zinc Deposits in Southern Limburg, the Netherlands. MI 41(10):432, 4.
 • 107. Bottino, M. L., Fullager, P. D., Fairbairn, H. W., Pinson, W. H. Jr., and P. M. Hurley. 1968. Rubidium-strontium study of the Blue Hills Igneous complex and the Wamsutta Formation Rhyolite, Massachusetts. GA-1968. p. 423.
 • 108. Borucki, J. and J. Lis. 1966. Sklad isotopowy i wiek bezwzgledny olowiu i galeny obszaru slasko-Krakowskiego, KG 10:926-7 (in Polish).
 • 109. Monger, J. W. H. 1977. Upper Paleozoic Rocks of the Western Canadian Cordillera and their bearing on Cordilleran Evolution. CE 14:1853.
 • 110. Fitch, F. J. and J. A. Miller. 1967. The age of the Whin Sill. LG 5:242-4.
 • 111. Bailey S. W. Hurley, P. M., Fairbairn, H. W., and W. H. Pinson, Jr. 1962. K-A; Dating of Sedimentary Illite Polytypes. GB 73:1168.
 • 112. Valencio, D. A. 1977. The paleomagnetism and K-Ar age of Upper
 • Carboniferous Rocks from Andscollo Province of Neuquen, Argentina. UN 58:744.
 • 113. Hofmann, A. W., Mahoney, J. W., and B. J. Giletti. 1974. K-Ar and Rb-Sr Data on Detrital and Postdepositional History of Pennsylvanian Clay from Ohio and Pennsylvania. GB 85:640-2.
 • 114. _____. 1964. Op. cit. p. 283.
 • 115. Bell, J. S. 1973. Late Paleozoic Orogeny in the Northern Yukon. Proceedings of the Symposium on the Geology of the Canadian Arctic p. 30-1.
 • 116. Faul, H. 1962. Age and Extent of the Hercynian Complex. RU 52:775.
 • 117. Sabine, P. A. and J. V. Watson. 1970. Isotopic age-determinations of rocks and minerals from the British Isles, 1967-8. GL 126:392.
 • 118. Wanless, R. K., Stevens, R. D., Lachance, G. R., and R. N. Delabio. 1974. Age Determinations and Geological Studies: K-Ar Isotopic Ages, Report 11. CG 73-2, p. 73-4.
 • 119. Kovalenko, V. I., Kuz’min, M. I., Pavlenko, A. S., and A. S. Perfil’yev. 1973. South Gobi Belt of Rare Metal-Bearing Alkali Rocks in the Mongolian Peoples Republic and Its Structural Position. DE 210:77-9.
 • 120. Stevenson, I. P., Harrison, R. K., and N. J. Snelling. 1970. Potassium Argon Age Determination of the Waterswallows Sill, Buxton, Derbyshire. YG 37:445-6.
 • 121. Miller J. E. and R. K. Wanless. 1974. A Paleozoic zircon age of the West Coast Crystalline Complex of Vancouver Island, British Columbia. CE 11:1720-1.
 • 122. Faul. 1962. Op. cit. p. 771, 4.
 • 123. Hurley, et al. 1960. Op. cit. p. 1804.
 • 124. Hamet, J. and C. J. Allegre. 1976. Hercynian orogeny in the Montagne Noire (France). GB 87:1433-4.
 • 125. Faul H. and E. Jager. 1963. Ages of Some Granitic Rocks in the Vosges, the Schwarzewald, and the Massif Central. GR 68:3293, 7.
 • 126. Vinogradov, A. P. and A. I. Tugarinov. 1961 translation. Some Supplementary Determinations of Absolute Age (Towards a Universal Geochronological Scale) DE 134(1-6):919.
 • 127. Borodina, N. S. Fershtater, G. B., and G. I. Samarkin. 1971. Variscan Tonalite-Granodiorite Association of the Southern Urals. DE 200:32.
 • 128. Fairbairn, H. W., Hurley, P. M., and W. H. Pinson. 1964. Preliminary Age Study and Initial Sr87/Sr86 of Nova Scotia Granitic Rocks by the Rb-Sr Method. GB 75:253.
 • 129. Grikurov, E. G., Krylov, A. Ya., and Yu. I. Silin. 1967. Absolute age of Some Rocks From the Scotia Arc and Alexander I Land (Western Antarctica) DE 172:21.
 • 130. Silver, L. T. 1965. Compilation of Phanerozoic Data for Western North America. (in _____ 1965. Geochronology of North America. National Academy of Sciences; National Research Council, Washington, D. C.) p. 231.
 • 131. Knyazev, V. S. and O. A. Schnip. 1971. Magmatic Rocks in the
 • base of the Turanian plate. IC 13:352.
 • 132. Lanphere, M. A., Loney, R. A., and D. A. Brew. 1965. Potassium-Argon Ages of Some Plutonic Rocks, Tenakee Area, Chichagof Island, Southeastern Alaska. UG 525:B110.
 • 133. Webb and McDougall. 1968. Op. cit. p. 317-8.
 • 134. Zartman, R. E., Hurley, P. M., Krueger, W. H., and B. J. Giletti. 1970. A Permian Disturbance of K-Ar Radiometric Ages in New England: Its Occurrence and Cause: GB 81:3361-3.
 • 135. Ibid., p. 3360.
 • 136. Tikhonenkova. R. P. 1972. New Data on The Composition and Age of the Lovozero Suite of the Kola Region. DE 203:76.
 • 137. Evernden, J. F. and J. R. Richards. 1962. Potassium-Argon Ages in Eastern Australia. GU 9(1):12, 41.
 • 138. Halliday, A. N., McAlpine, A., and J. G. Mitchell. 1977. The Age of
 • the Hoy Lavas, Orkney. SC 13:44, 51.
 • 139. Gaudette, H. E., Fairbairn, H. W., Kovach, A., and A. M. Hussey. 1975. Preliminary Rb-Sr Whole-Rock Age Determinations of Granitic Rocks in Southwestern Maine. GA 7(1):62-3.
 • 140. Lyons, J. B. and D. E. Livingston. 1977. Rb-Sr age of the New Hampshire Plutonic Series. GB 88:1808-11.
 • 141. _____. 1964. Op. cit. p. 269-70.
 • 142. Fullager, P. D. and M. L. Bottino. 1969. Rubidium-Strontium Age Study of Middle Devonian Tioga Bentonite. Southeastern Geology 10:250.
 • 143. Ordynets, G. A. and G. P. Poluarshinov. 1973. The Isotopic Composition of Lead in Ore Deposits of The Central Ishim Region. GI 10(3):521.
 • 144. Hurley et al. 1960. Op. cit. p. 1806.
 • 145. Davidson. 1960(b). Op. cit. p. 337.
 • 146. Mayne, K. I., Lambert, R. J., and D. York. 1959. The Geological Time Scale. NA 183:212.
 • 147. _____. 1964. Op. cit. p. 273-4.
 • 148. Cormier, R. F 1956. Rubidium-Strontium Ages of Glauconite. GB 67:1812.
 • 149. Thompson, G. R. and J. Hower. 1973. An explanation for low radiometric ages from glauconite. GC 37:1474.
 • 150. Shibata, K. 1974. Rb-Sr geochronology of the Hikami granite, Kitakama Mountains, Japan. GJ 8:
 • 151. Ordynets and Poluarshinov. 1973. Op. cit. p. 520-1.
 • 152. Allsopp, H. L. and P. Kolbe. 1965. Isotopic age determinations on the Cape Granite and intruded Malmesbury sediments, Cape Peninsula, South Africa. GC 29:1115-6.
 • 153. _____. 1964. Op. cit. p. 361.
 • 154. Darnley A. G. 1964. Uranium-thorium-lead age-determinations with respect to the Phanerozoic Time Scale. TS:77.
 • 155. Fitch, F. J., Miller, J. A., and M. Y. Meneisy. 1963. Geochronological Investigations of Rocks from North Wales. NA 199:449-50.
 • 156. _____. 1964. Op. cit. p, 363.
 • 157. Ibid., p. 364.
 • 158. Klingspor, I. 1976. Radiometric age-determination of basalts, dolerites, and related syenite in Skane, southern Sweden. Geologiska Foreningens Forhandlingar 98(3):207.
 • 159. Davidson, C. F. 1964. On Diamantiferous Diatremes. EG 59:1371.
 • 160. Compston, W. and R. T. Pidgeon. 1962. Rubidium Strontium Dating of Shales by the Total-Rock Method. GR 67:3501.
 • 161. Palmer, H. C. and A. Hayatsu. 1975. Paleomagnetism and K-Ar Dating of Some Franklin Lavas and Diabases, Victoria Island. CE 12:1444.
 • 162. Thorsteinsson, R. and E. T. Tozer. 1962. Banks, Victoria, and Stefansson Islands, Arctic Archipelago. Geological Survey of Canada Memoir 330:22-3.
 • 163. _____. 1964. Op. cit. p. 365.
 • 164. Jager, E. and H. J. Zwart. 1968. Rb-Sr Age Determinations of Some Gneisses and Granites of the Aston-Hospitalet Massif (Pyrenees). MI 47:349, 53, 55.
 • 165. Seiders, V. M. 1976. Age, origin, regional relations, and nomenclature of the Glenarm Series, central Appalachian Piedmont: A reinterpretation: Discussion and Reply. GB 87:1519-20.
 • 166. Higgins, M. W. 1976. Reply to V. M. Seiders. GB 87:1524, 6.
 • 167. Evernden et al. 1961. Op. cit. p. 98.
 • 168. Berger, A. R. and R. S. Naylor. 1975. Isotopic Dates on Zircons From the Deadman’s Bay Pluton, Northeastern Newfoundland, and Their Geological Implications. Geological Association of Canada (Mineralogical Association of Canada Annual Meeting 1974) 3rd circular, p. 9.
 • 169. _____. 1971. Op. cit., p. 61.
 • 170. Brown, P. E., Miller, J. A., and R. L. Grasty. 1968. Isotopic Ages of Late Caledonian Granitic Intrusions in the British Isles. YG 15:263, 6.
 • 171. Pankhurst, R. J. and R. T. Pidgeon. 1976. Inherited Isotope Systems and the Source Region Pre-History of Early Caledonian Granites in the Dalradian Series of Scotland. EP 31:55, 6.
 • 172. Dallmeyer, R. D. 1975. Ar40/Ar39 Release spectra of Biotite and Hornblende from the Cortlandt and Rosetown Plutons, New York, and Their Regional Implications. JG 83:633.
 • 173. Armstrong, R. L. 1975. Precambrian (1500 m.y. old) Rocks of Central Idaho-The Salmon River Arch and Its Role in Cordilleran Sedimentation and Tectonics. AJ 275-A, p. 441-3, 7, 453.
 • 174 _____. 1964. Op. cit. p. 378.
 • 175. Brown, Miller, and Grasty. 1968. Op. cit., p. 263, 4.
 • 176. Wetherill, G. W. 1966. K-Ar Dating of Precambrian Rocks (in Schaeffer, O. A., and J. Zahringer. 1966. Potassium Argon Dating. SV) p. 111.
 • 177. Wanless et al. 1968. Op. cit. p. 128.
 • 178. Dasch, E. J. 1969. Strontium Isotopes in weathering profiles, deep-sea sediments, and sedimentary rock. GC 33:1545.
 • 179. Evernden et al. 1961. Op. cit. p. 94.
 • 180.Pidgeon, R. T. and W. Compston. 1965. The Age and Origin of the Cooma Granite and its Associated Metamorphic Zones, New South Wales. PE 6(2):193, 6, 207.
 • 181. LeBas, M. J. 1972. Caledonian Igneous Rocks Beneath Central and Eastern England. YG 39:76-7.
 • 182. Brown, C. E. 1975. Problematical age of an Alkaline Analcite-Bearing Olivine Diabase Dike in St. Lawrence County, New York. GA 7:31-2.
 • 183. Herzog L. F. Pinson, W. H., and R. F. Cormier. 1958. Sediment Age Determination by Rb/Sr Analysis of Glauconite. AG 42:726.
 • 184. Holmes, A. 1959. A Revised Geological Time Scale. SG (earlier form) 17:195.
 • 185. Hurley et al. 1960. Op. cit. p. 1794.
 • 186. Boissonas, J., Borsi and G. Ferrara, Fabre J., Fabries J., and M. Gravelle. 1969. On The Early Cambrian Age of Two late erogenic granites from west-central Ahaggar (Algerian Sahara). CE 6:30, 34.
 • 187. Cobb, J. C. 1961. Dating of Black Shales. NY 91:312.
 • 188. Bell K. 1968. Age Relations and Provenance of the Dalradian Series of Scotland. GB 79:1180-1, 5.
 • 189. Sedivy R. A. and B. Broekstra. 1978. KiAr Age Analysis of Size-Fractioned Samples of Conasauga Shale. GA 10: 197.
 • 190. Hurley et al. 1960. Op. cit. p. 1805.
 • 191. Brooks, C., James, D. E., and S. R. Hart. 1976. Ancient Lithosphere: Its Role in Young Continental Volcanism. SC 193:1088.
 • 192. Mirkina, S. L., Zhidkov, A. Ya, and M. N. Golubchina. 1973. Radiologic Age of Alkalic Rocks and Granitoids of the North Baikal Region. DE 211:117-8.
 • 193. Plumb, K. A., Shergold, J. H., and M. Z. Stefanski. 1976. Significance of Middle Cambrian Trilobites from Elcho Island, Northern Territory, Australia. GG 1(1):53.
 • 194. _____. 1964. Op. cit. p. 377-8.
 • 195. Evernden et all. 1961. Op. cit. p. 92.
 • 196. Bultitude, R. J. 1976. Flood Basalts of Probable Early Cambrian Age in northern Australia (in Johnson, R. W. 1976. Volcanism in Australasia, Elsevier Co., New York, Amsterdam) p. 7.
 • 197. Chaudhuri, S. and D. G. Brookins. 1969. The Isotopic Age of the Flathead Sandstone, (Middle Cambrian) Montana. SP 39:367.
 • 198. Kazakov, G. A. and N. I. Polevaya. 1958. Some Preliminary Data on Elaboration of the Post-Pre-Cambrian Scale of Absolute Geochronology Based on Glauconites. Geochemistry 4:379.
 • 199. Brookins, D. G. and S. A. Norton. 1975. RbiSr Whole-Rock Ages Along the Precambrian-Cambrian Contact, East Side of the Berkshire Massif, Massachusetts. GA 7:30-1.
 • 200. Strong, D. F. and H. Williams. 1972. Early Paleozoic Flood Basalts of Northwestern Newfoundland: Their Petrology and Tectonic Significance. Geological Association of Canada Proceedings 24(2):43-4.
 • 201. Dietrich, R. V., Fullager, P. D., and M. L. Bottino. 1969. K/Ar and Rb/Sr Dating of Tectonic Events in the Appalachians of Southwestern Virginia. GB 80:308-9.
 • 202. Kushnareva, T. I. and N. B. Rasskazova. 1978. The Ordovician of the Pechora syneclise. IG 20(6):704-5.
 • 203. Wanless, R. K., Stevens, R. D., Lachance, G. R., and R. N. Delabio. 1970. Age Determinations and Geological Studies: K-Ar Isotopic Ages, Report 9. CG 69-2A, p. 69.
 • 204. Fairbairn, H. W., Moorbath, S., Ramo, A. O., Pinson, W. H. Jr., and P. M. Hurley. 1967. Rb-Sr Ag e of Granitic Rocks of Southeastern Massachusetts and the Age of the Lower Cambrian at Hoppin Hill. EP 2:322.
 • 205. Ibid., p. 325.
 • 206. Schurmann, H. M. E. 1964. Rejuvenation of Precambrian Rocks Under Epirogenetical Conditions During Old Paleozoic Times in Africa. MI 43:196-8.
 • 207. Bertrand, J. M. L. and R. Caby. 1978. Geodynamic Evolution of the Pan African Orogenic Belt: A New Interpretation of the Hoggar Shield (Algerian Sahara). RU 67(2):363, 9.
 • 208. Compston W. and P. A. Arriens. 1968. The Precambrian Geochronology
 • of Australia. CE 5:566-7.
 • 209. McCartney, W. D., Poole, W. H., Wanless, R. K., Williams, H., and W. D. Loveridge. 1966. Rb/Sr Age and Geological Setting of the Holyrood Granite, Southeastern Newfoundland. CE 3:509.
 • 210. Cormier, R. F. 1969. Radiometric dating of the Coldbrook Group of southern New Brunswick, Canada. CE 6:397.
 • 321. Brown, P. E. and J. A. Miller. 1969. Interpretation of isotopic ages in orogenic belts (in Kent et al. 1969. Time and Place in Orogeny. GL Special Publication No. 3), p. 137.
 • 322. Marvin R. F. and J. C. Cole. 1978. Radiometric Ages Compilation A, US Geological Survey. IS 22:9-10.
 • 323. Mussett, A. E., Brown, G. C., Eckford, M., and S. R. Charlton. 1972. The British Tertiary Igneous Province: K-Ar Ages of Some Dykes and Lavas, from Mull, Scotland. AA 30:406-12.
 • 324. Pankhurst, R. J., Walsh, J. N., Beckinsale, R. D., and R. R. Skelhorn. 1978. Isotopic and Other Geochemical Evidence For the Origin of the Loch UISG Granophyre, Isle of Mull, Scotland. EP 38:355.
 • 325. Jacobson, R. R. E., Snelling, N. J., and J. F. Truswell. 1963. Age Determinations In the Geology of Nigeria, With Special Reference To The Older and Younger Granites. OG 9:178-9.
 • 326. Shibata, K., Matsumoto, T., Yanagi, T., and R. Hamamota. 1978. Isotopic ages and Stratigraphic Control of Mesozoic Igneous Rocks in Japan. CT, p. 160.
 • 327. Mattinson, J. M. 1978. Age, Origin, and Thermal History of Some Plutonic Rocks From the Salinian Block of California. MP 67:241-2.
 • 328. Linares, E. and D. A. Valencio. 1975. Paleomagnetism and K-Ar Ages of Some Trachybasaltic Dykes From Rio De Los Molinos, Province of Cordoba, Argentina. GR 80:3315.
 • 329. Majar, H. 1972. Geology of the Adventdalen Map Area. NP 138:33-4.
 • 330. Halpern, M. 1972. Rb-Sr and K-Ar dating of rocks from southern Chile and West Antarctica. AN VII: 150.
 • 331. Halpern, M. and G. M. Carlin. 1971. Radiometric chronology of crystalline rocks from southern Chile. AN VI: 192.
 • 332. MacDonald, W. D. and N. D. Opdyke. 1972. Tectonic Rotations Suggested by Paleomagnetic Results from Northern Colombia, South America. GR 77:5723.
 • 333. Faure, G., Kaplan, G., and G. Kulbicki. 1966. Interpretation des mesures d’ages fournies par I’analyse de mineraux argileux d’une se’rie sedimentarie d’Australie. SR No. 15 1, p. 572.
 • 334. Deleon, G., Cewenjak, Z., Martinovic, G., and R. Filipovii. 1966. Age of Mt. Bukulja Granite (Yugoslavia). SR No. 151, p. 455, 6.
 • 335. Hudson T. Plfaker, G., and M. A. Lanphere. 1977. Intrusive Rocks of the Yakutat-St. Elias Area, South Central Alaska. JR 6:165.
 • 336. Jeans, C. V., Merriman, R. J., and J. G. Mitchell. 1977. Origin of Middle Jurassic and Lower Cretaceous Fuller’s Earths in England. Clay Minerals 12:11-12, 41.
 • 337. Noble, D. C. 1977. A Summary of Radiometric Age Determinations From Peru. IS 19:10.
 • 338. Bateman, P. C. and L. D. Clark. 1974. Stratigraphic and Structural Setting of the Sierra Nevada Batholith, California. Pacific Geology 8:82.
 • 339. McDougall, I. and N. R. Ruegg. 1966. Potassium-argon dates on the Serra Geral Formation of South America. GC 30:191-2.
 • 340. Hudson et al. 1977. Op. cit. p. 161, 164.
 • 341. Noble, D. C., Silberman, M. L., Megard, F., and H. R. Bowman. 1978. Comendite (Peralkaline Rhyolite) and Basalt In the Mitu Group (Peru): Evidence For Permian-Triassic Lithospheric Extension in the Central Andes. JR 6:454.
 • 342. Shibata, K., Igi, S., Uchiumi, S. 1977. K-Ar Ages of hornblendes from gabbroic rocks in Southwest Japan. GJ 11:57-60.
 • 343. Cordani, U. G., Kawashita, K., and A. T. Filho. 1978. Applicability of the Rubidium-Strontium Method to Shales and Related Rocks. CT, p. 105.
 • 344. Waterhouse. 1978. Op. cit. p. 313.
 • 345. _____. Ibid., p. 311.
 • 346. Banks, N. G., Cornwall, H. R., Silberman, M. L., Creasey, S. C. and R. F. Marvin. 1972. Chronology of Intrusion and Ore Deposition at Ray, Arizona: Part I, K-Ar Ages. EC 67:867, 875.
 • 347. Afanassiev, G. D. 1966. Interpretation of K-Ar Dating of Rocks From the North Caucasus Folded Area. SR No. 151, p. 426.
 • 348. Irving, E. 1964. Paleomagnetism and Its Application to Geological and Geophysical Problems. John Wiley and Sons, New York, p. 330.
 • 349. Priem, H. N. A., Boelrijk, N. A. I. M., Hebeda, E. H., Schermerhorn, L. J. G., Verdurmen, E. A. Th., and R. H. Verschure. 1978. Sr-Isotopic Homogenization Through Whole-Rock Systems Under Low- Greenschist Facies Metamorphism In Carboniferous Pyroclasts at Aljustrel (Southern Portugal) CH 21:307.
 • 350. Cordani et al. 1978. Op. cit. p. 106.
 • 351. Stuckless, J, S. and R. L. Ericksen. 1975. Rubidium-strontium ages of basement rocks recovered from DVDP hole 6, southern Victoria Land. AN X:303, 4.
 • 352. Richards J. R., Barkas, J. P., and T. G. Valiance. 1977. A Lower Devonian point in the geological timescale. GJ 11:47-9.
 • 353. Wanless, R. K., Stevens, R. D., Lachance, G. R., and R. N. D. Delabio, 1974. Age Determinations and Geological Studies: K-Ar Isotopic Ages, Report 12. CG 74-2, p. 62-3.
 • 354. Andresen, A. and K. S. Heier. 1975. A Rb-Sr Whole rock isochron date on an igneous rock-body from the Stavanger Area, South Norway.
 • RU 64:261, 3.
 • 355. Spooner, C. M. and H. W. Fairbairn. 1970. Relation of Radiometric Age of Granitic Rocks near Calais, Maine to the Time of the Acadian Orogeny. GB 81:3667.
 • 356. Dooley, R. E. 1977. K-Ar Relationships in Dolerite Dykes of Georgia. GA 9:134.
 • 357. Zagorcev, I. S. 1974. On the Precambrian tectonics 01 Bulgaria. RE 1:141.
 • 358. Thomas, J. E., Dodson, M. H., and D. C. Rex and G. Ferrara. 1966. Caledonian Magmatism in North Wales. NA 209:867-8.
 • 359. Cordani et al. 1978. Op. cit. p. 101.
 • 360. Wilson, M. R. 1971. The Timing of Orogenic Activity in the Bodo-Sulitjelma Tract. GN 269:185-8.
 • 361. Vilas, J. F. and D. A. Valencio. 1978. Paleomagnetism and K-Ar age of the Upper Ordovician Alcaparrosa Formation, Argentina. AA 55:143-5.
 • 362. Cordani et al. 1978. Op. cit. p. 112.
 • 363. Afanassiev. 1966. Op. cit. p. 424.
 • 364. Folinsbee, R. E., Baadsgaard, H., and G. L. Cumming. 1963. Dating of Volcanic Ash Beds (Bentonites) by the K-Ar Method. National Academy of Sciences Publication 1075, p. 71, 2.
 • 365. Sequin, M. K. 1977. Paleomagnetism of Middle Ordovician Volcanic Rocks From Quebec. Physics of the Earth and Planetary Interiors 15:364-6.
 • 366. Adams, J. A. S., Edwards, G., Henle, W., and K. Osmond. 1958. Absolute Dating of Bentonites by Strontium-Rubidium Isotopes. GB 69: 1527.
 • 367. Fitch, F. J., Miller, J. A., and J. G. Mitchell. 1969. A new approach to radio-isotopic dating in erogenic belts (in Kent et al. 1969. Op. cit.), p. 182-3.
 • 368. Ross R. J, Naeser, C. W., and R. S. Lambert. 1978. Ordovician Geochronology. CT p. 349.
 • 369. Hagstrum, J, T. 1978. Paleomagnetism of Radiometrically Dated Late Precambrian to Cambrian Rocks from the Armorican Massif, France. UN 59:1038.
 • 370. Kovach, A., Fairbairn, H. W., and P. M. Hurley. 1976. Reconaissame Geochronology of Basement Rocks From the Amazonas and Maranhao Basins in Brazil. BE 3:472, 5.
 • 371. Salop, L. J. 1977. Precambrian Of The Northern Hemisphere. Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam, Oxford, New York, p. 4.
 • 372. Hayatsu A., and C. M. Carmichael. 1970. K-Ar Isochron Method and Initial Argon Ratios. EP 8:71, 3.
 • 373. Tilton, G. R., Wetherill, G. W., and G. L. Davis. 1962. Mineral Ages from the Wichita and Arbuckle Mountains, Oklahoma, and the St. Francis Mountains, Missouri. GR 67:401 1-12.
 • 374. Sigmond, E. M., and A. Andresen. 1976. A Rb-Sr isochron age of meta-andesites from Skorpehei, Suldal, south Norway. TI 56:315, 318-9.
 • 375. White, A. J. R. 1966. Genesis of Migmatites From the Palmer Region of South Australia. CH 1:173.
 • 376. Salop. 1977. Op. cit. p. 76 and enclosed maps.
 • 377. Ibid., p. 5 and enclosed maps.
 • 378. Leutwein, F., Sonet, J., and M. D. Max. 1972. The Age of the Carnsore Granodiorite. Geological Survey of Ireland Bulletin 1(3):303-7.
 • 379. Broch, O. A. 1964. Age determination of Norwegian minerals up to March 1964. GN 228:97.
 • 380. Hoggatt, W. C., Silberman, M. L., and V. R. Todd. 1977. K-Ar Ages of Intrusive Rocks of the Central Peloncillo Mountains, Hidalgo County, New Mexico. IS 19:4.
 • 381. Lambert, R. J. and D. C. Rex. 1966. Isotopic Ages of Minerals from the Precambrian Complex of the Malverns. NA 209:605, 6.
 • 382. Gee, D. G. 1969. Isotopic age-determinations (in Flood et al. 1969. The Geology of Nordhaustlandet, northern and central parts) NP 146:133.
 • 383. Piper, J. D. A. 1975. The Paleomagnetism of Precambrian Igneous and Sedimentary Rocks of the Orange River Belt in Africa and South West Africa. AA 40:314-5, 339.
 • 384. Adams, C. J. D. 1976. Geochronology of the Channel Islands and adjacent French Mainland. GL 132:241.
 • 385. Charlot, R. 1976. The Precambrian of the Anti-Atlas (Morocco): A Geochronological Synthesis. RE 3:293-7.
 • 386. Grasty, R. L. and C. Leelanandam. 1965. Isotopic ages of the basic charnockite and khondalite from Kondapalli, Andhra Pradesh, India. Mineralogical Magazine 35:530-1.
 • 387. York, D. and R. M. Farquhar. 1972. The Earth’s Age and Geochronology. Permagon Press, Oxford, New York, Toronto.
 • 388. Davidson, C. F. 1960. Some Aspects of Radiogeology. LG 2:314.
 • 389. Hurley, P. M. and J. R. Rand. 1969. Pre-Drift Continental Nuclei. SC 164 (3885) 1241.
 • 390. Brown and Miller. 1969. Op. cit. p. 152 (reference 321).
 • 391. Chivas, A. R. and I. McDougall. 1978. Geochronology of the Koloula Prophyry Copper Prospect, Guadalcanal, Solomon Islands. EG 73:682.
 • 392. Pozdeyev A. I. 1973. Late Paleogene terrestrial volcanism in Koryak Highland and its metallogenic characteristics. IG 15:825-6.
 • 393. Ludwig, K. R. 1978. Uranium-Daughter Migration and U/Pb Isotope Apparent Ages of Uranium Ores, Shirley Basin, Wyoming. EG 73:31.
 • 394. Hawkcsworth, C. J.. Norry, M. J., Roddick, S. C., and P. E. Baker. 1979. 143Nd/144Nd, 87Sr/86Sr, and Incompatible Element Variations in Calc Alkaline andesites and Plateau Lavas From South America. EP42:46, 48.
 • 395. Bhanot, V. B., Bhandari, A. K., Singh, V. P., and A. K. Kansal. 1979. Geochronological and Geological Studies On a Granite of Higher Himalaya Northeast of Manikaran, Himachal Pradesh. IN 20:92.
 • 396. Wellman, P., and A. Cooper. 197 1. Potassium-Argon Age of Some New Zealand Lamprophyre Dikes near the Alpine Fault. ZG 14:343-4.
 • 397. Duncan, IS., and R. R. Parrish. 1979. Geochronology and Sr Isotope Geochemistry of the Nelson Batholith: A Post-Tectonic Instrusive Complex in Southeast British Columbia. GA 11(3):76.
 • 398. Afanas’yev, G. D. and F. N. Yefimov. 1976. Petromagnetic Characteristics of gabbroid dike rocks in Northern Caucasus. IG 18: 174.
 • 399. Aronson, J. L. 1965. Reconaissance Rubidium-Strontium Geochronology of New Zealand Plutonic and Metamorphic Rocks. ZG 8:416-7.
 • 400. Agrawal, J. K., and I. A. Sc Rama. 1976. Chronology of Mesozoic volcanics of India. Proceedings of the Indian Academy of Sciences 84A(4):160-1, 9.
 • 401. Chen J. H. and J. G. Moore. 1979. Late Jurassic Independence dike swarm in eastern California. GE 7:129-131.
 • 402. Dalrymple, G. B., Gromme, C. S., and R. W. White. 1975. Potassium-Argon Age and Paleomagnetism of Diabase Dikes in Liberia: Initiation of Central Atlantic Rifting. GB 86:399, 401.
 • 403. Gulson, B. L., and H. Rutishauser. 1976. Granitization and U-Pb Studies of zircons in the Lauterbrunnen Crystalline Complex. GJ 10:13, 20.
 • 404. Mukhopadhyay, B. and D. G. Brookins. 1976. Rb-Sr Whole-Rock Geochronology of the Madera Formation Near Albuquerque, New Mexico. SP 46:680, 3.
 • 405. Chaudhuri, S. and D. G. Brookins. 1979. The Rb-Sr Systematics In Acid-Leached Clay Minerals. CH 24:232-6.
 • 406. Trettin, H. P. and H. R. Balkwill. 1979. Contributions to the tectonic history of the Innuitian Province, Arctic Canada. CE 16:765.
 • 407. Doe, B. R. 1970. Lead Isotopes SV, p. 14.
 • 408. Lis, J. and H. Sylwestrzak. 1977. Geochronologia a geochemiczne zroznicowanie mlodopaleozoicznych wulkanitow dolnego Slaska. KG 21:368 (in Polish).
 • 409. Sobolev, R. N., Borshchevskiy, Yu.A., and V. M. Shulga. I971. The K-Ar age of Kazakhstan granitoids, as influrnced by hybridization. IG 13: 1746-8.
 • 410. Knyazev and Schnip. 1971. Op. cit. p. 353.
 • 411. Brakhfogel, F. F. and V. V. Kovalskiy. 1979. Age of the kimberlite bodies of the Siberian Platform. IG 21:310-2.
 • 412. Knyazev and Schnip. 1971. Op. cit. p. 351.
 • 413. Roddick J. C. and W. Compston. 1977. Strontium Isotopic Equilibration: A Solution to a Paradox. EP 34:241.
 • 414. Roddick, J, C. and W. Compston. 1976. Radiometric Evidence For the Age of Emplacement and Cooling of the Murrumbidgee Batholith. GU 23:223.
 • 415. Priem. H. N. A.. Boelriik, N. A. I. M., M. Verschure, R. H., and E. H. Heieda. 1967. Isotopic Age Determinations on Granitic Rocks in Northern Portugal. MI 46:370-2.
 • 416. Somin, M. L. 1970. Interpretation of absolute age determinations of crystalline schists of the Main Caucasian range by the argon method. IG 12:1227-8.
 • 417. Rundle, C. C. 1979. Ordovician intrusions in the English Lake District. GL 136:29-30, 33.
 • 418. Bell, K. and J. Blenkinsop, Berger, A. K., and N. R. Jayasinghe. 1979. The Newport granite: its age, geological setting, and implications from the geology of the Northeastern Newfoundland. CE 16:265.
 • 419. Cooper, R. A. 1974. Age of Greenland and Waiuta Groups. South Island New Zealand. ZG 17:955, 961.
 • 420. Dow, J. A. S., and V. E. Neall. 1974. Geology of the Lower Rennick Glacier, Northern Victoria Land, Antarctica. ZG 17(3):687, 691-2.
 • 421. Bath, A. H. 1974. New isotopic age data on rocks from the Long Mynd, Shropshire. GL 130:567, 570-1.
 • 422. Burg, J. P. and P. J. Matte. 1978. A Cross Section through the French Massif Central and the Scope of its Variscan Geodynamic Evolution. Zirtschrift der Deutchen Geologischen Gesselschaft. Band 129(2):440.
 • 423. Hayatsu A. 1979. K-Ar isochron age of the North Mountain Basalt, Nova Scotia, CE 16:974.
 • 424. Armstrong B. L. 1978. K-Ar Dating: Late Cenozoic McMurdo Volcanic Group and dry valley glacial history. Victoria Land, Antarctica. ZG 21:692.
 • 425. Criscione, J. J., Davis T. E., and P. Ehlig. 1978. Age of Sedimentation, Diagenesis for Bedford Canyon Formation and Santa Monica Slate in Southern California; Rb-Sr Evaluation. AG 62:2352.
 • 426. Howitt F., Aston E. R., and M. Jacque. 1975. The Occurrence of Jurassic Volcanics in the North Sea (in Woodland A. W. ed. 1975. Petroleum and the Continental Shelf of North-West Europe.) John Wiley and Sons,New York, p. 383.
 • 427. Armstrong. 1978. Op. cit., p. 685, 692.
 • 428. Davidson C. F. 1967. The kimberlites of the USSR (in Wyllie P. J. 1967. Ultramafie and Related Rocks) John Wiley and Sons, NY, pp. 259.60.
 • 429. Speed R. C. 1979. Collided Paleozoic Microplate in the Western United States. JG 87:286-7.
 • 430. Dobretsov, G. L. and I. A. Zagruzina. 1977. Young Basaltoid Igneous
 • Activity In The Eastern Tien Shan. DE 235:68-9.
 • 431. Sweeney, J. F. 1977, Subsidence of the Sverdup Basin, Canadian Arctic Islands. GB 88:41.
 • 432. Landis, C. A. and D. S. Coombs, 1967. Metamorphic Belts and Orogenesis in Southern New Zealand. Tectonophysics 4:505.
 • 433. Adib, D. 1978. Geology of the Metamorphic Complex at the South Western Margin of the Central-Eastern Iranian Microplate (Neyriz Area). Neues Jahrbuch For Geologie und Palaeontologie Abhandlungen156(3)403-4.
 • 434. Hynes, A. J., Nisbet E. G., Smith A. G.. and M. J. P. Welland. 1972. Spreading and emplacement ages of some ophiolites in the Othris
 • region (eastern Central Creece). Zietschrift der Deutchen Geologischen Gesselschaft. Band 123:462-3.
 • 435. Stocklin, J., 1974. Possible Ancient Continental Margins in Iran (in Burk, C. A. and C. L. Drake. 1974. The Geology of Continental Margins.) SV, p. 880.
 • 436. Richards J. R., White D. A., Webb, A. W., and C. D. Branch. 1966. Isotopic Ages of Acid Igneous Rocks in the Cairns Hinterland, North Queensland. Australia: Bureau of Mineral Resources Geological and Geophysical Bulletin 88:10, 13.
 • 437. Howitt, et al. 1975. op. cit., p. 386.
 • 438. Lowry, W. D., 1974. North American Geosynclines-Test of Continental-Drift Theory. AG 58:591-2.
 • 439. Lapointe, P. L., 1979. Paleomagnetism and erogenic history of the Botwood Group and Mount Peyton Batholith, Central Mobile Belt, Newfoundland. CE 16:868.
 • 440. Shackleton. R. M., Ries, A. C., Coward, M. P., and P. R. Cobbald. 1979. Structure, Metamorphism, and geochronology of the Arequipa Massif of coastal Peru. GL: 136:195, 208.
 • 441. Goldsmith, R., Marvin, R. F., and H. H. Mehnert. 1971. Radiometric Ages in the Santandar Massif, Eastern Cordillera. Colombian Andes. UG 750.D46-7.
 • 442. Vidal, Ph., Auvray B., Charlot R., Fediuk F., Hameurt, J, and J. Waldausiuva. 1975. Radiometric age of volcanics of the Cambrian “Krikovlat-Rokycany” Complex (Bohemian Massif) HU 64(2)568-9.
 • 443. Chowns, T. M., I978. Pre-Cretaceous Geology Beneath Georgia Coastal Plain. AG 62:504.
 • 444. Sainsbury, C. L., Hedge Ce., E., and C. M. Bunker. 1970. Structure,
 • Stratigraphy, and Isotopic Composition of Rocks of Seward Peninsula, Alaska. AG 54:2503.
 • 445. Richards, et al. 1966. op. cit., p. 8, 21.