Afdrukken

Fedor Steemans ‘Tien Hoofdargumenten Tegen het Creationisme’


Argument 10

“Is de natuur niet evenzo adembenemend door je voor te stellen dat het allemaal op eigen kracht is ontwikkeld?”

Fedors laatste argument is tevens zijn zwakste, en het is twijfelachtig of het de moeite van het reageren waard is.

Dit argument wordt door velen verkeerd begrepen. Het is eigenlijk bedoeld als reactie op de opvatting van vele creationisten dat de gedachte dat de natuur door 'toeval' ontstaan is de schoonheid en wonderlijkheid ervan bederft. De achterliggende gedachte hierbij is dat 'evolutionisten' of eigenlijk atheisten niet de natuur kunnen bewonderen en waarderen zoals creationisten of Christenen dat doen.
[…]
Samenvattend: gelovigen hebben geen alleenrecht op bewondering voor de natuur, dat is een ervaring die door alle mensen wordt gedeeld!

Wat hier geïmpliceerd wordt slaat nergens op. Creationisten proberen mensen niet het recht te ontnemen van de natuur te genieten. Ik ben iets dergelijks in elk geval nog nooit tegengekomen in de creationistische literatuur. Dat sommige mensen zich hopeloos vergissen over hoe de natuur ontstaan is, verandert natuurlijk niets aan de werkelijke schoonheid van de schepping.

Argument 9          Index