Afdrukken

Fedor Steemans ‘Tien Hoofdargumenten Tegen het Creationisme’


Argument 3

“Wetenschap is dynamisch en heeft als doel de objectieve waarheid zoveel mogelijk te benaderen, en religie is statisch en heeft als doel het beschermen van een systeem van subjectieve, van te voren vastgestelde waarheden.”

Natuurlijk kent de wetenschap wel degelijk tijdelijke perioden van stasis, waarbij de wetenschappelijke gemeenschap binnen een zeker raamwerk werkt, paradigma genaamd, waar wetenschappers in geloven.

Ah, kijk aan. Bij argument 2 trok Fedor nog zo’n scherpe lijn tussen wetenschap en geloof, maar wat is dit? In een paradigma moet geloofd worden?

We zijn het roerend met hem eens. En het raamwerk van miljarden jaren en kosmische, galactische, chemische, stellaire, organische en biologische evolutie is een superparadigma waarin geloofd wordt.

Een theorie kan dan ook nooit de absolute waarheid zijn, maar is slechts een model of een benadering van de werkelijkheid. Er is daarom altijd de mogelijkheid dat één theorie vervangen wordt door een nieuwe, die vaak een andere [sic], en meer genuanceerd gezichtspunt op de feiten geeft. Met andere woorden, wetenschap corrigeert zichzelf en dit is een open, democratisch proces.

Opnieuw kunnen we het helemaal met elkaar eens zijn. Wetenschap is dynamisch. Wetenschappelijke theorieën komen en gaan. Een theorie die vandaag algemene acceptatie geniet, kan morgen bijgesteld of verworpen worden. Het is dan ook raadzaam goed na te denken alvorens een rotsvast vertrouwen te stellen in een wetenschappelijke theorie.

Religie is daarentegen een meer gesloten systeem, waar een aantal subjectieve waarheden gedicteerd worden met slechts beperkte mogelijkheden voor fundamentele discussie.

Hier komen we bij het centrale punt van zijn argument. Wetenschap is dynamisch en religie is statisch. Dus…?

Wat Fedor waarschijnlijk bedoelt te zeggen is dat het scheppingsmodel religie is, terwijl de evolutietheorie wetenschap is. Maar hij vergeet dit te onderbouwen. Het feit is dat zowel het scheppingsraamwerk als het evolutieraamwerk religies zijn, waar de aanhangers ervan in geloven. (Niet dat ‘geloof’ twijfel impliceert.)

Zoals hierboven aangegeven bestaat het evolutieraamwerk uit een serie gebeurtenissen, waarvan evolutionisten niet twijfelen dat ze hebben plaatsgevonden:

  • Kosmische evolutie, het ontstaan en de ontwikkeling van het universum.
  • Galactische evolutie, het ontstaan van sterrenstelsels.
  • Chemische evolutie, het ontstaan van hogere elementen uit waterstof en helium.
  • Stellaire evolutie, het ontstaan van ons planetenstelsel.
  • Organische evolutie, het ontstaan van het eerste leven.
  • Biologische evolutie, de ontwikkeling van de verschillende soorten organismen.

Nu volgt een belangrijk punt: dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, daaraan twijfelt men niet, dat is boven alle discussie verheven. Maar hoe ze hebben plaatsgevonden, daarover is ruimte voor vrije discussie.

Het algemene plaatje, het raamwerk, is statisch. Maar daarbinnen kan het gebruikelijke wetenschappelijke proces plaatsvinden: theorieën komen en gaan.

Dat het bovenstaande algemene plaatje statisch is, is een logisch gevolg van de weigering om ontwerp ook maar te overwegen als mogelijke verklaring. Het universum bestaat, dus het moet ontstaan zijn. Zonnestelsels bestaan, dus die moeten ontstaan zijn. Hogere chemische elementen bestaan, dus die moeten ontstaan zijn. Het planetenstelsel bestaat, dus dat moet ontstaan zijn. Het leven bestaat, dus dat moet ontstaan zijn. Wij bestaan, dus wij moeten ontstaan zijn. En aangezien schepping geen optie is, moet dit alles wel op natuurlijke wijze gegaan zijn.

Aan het evolutieraamwerk wordt dan ook op religieuze wijze vastgehouden. De wetenschappelijke theorieën die binnen het raamwerk ontwikkeld worden zijn enigszins dynamisch. Deze theorieën worden aangepast of vervangen, of uitgebreid met hulphypotheses, wanneer conflicterende gegevens moeten worden verklaard. Zo lang de theorieën maar binnen het Grote Paradigma passen. Zoals Teilhard de Chardin zei, sprekend over biologische evolutie:

Is evolution a theory, a system or a hypothesis? It is much more: it is a general condition to which all theories, all systems, all hypotheses must bow and which they must satisfy henceforward if they are to be thinkable and true. Evolution is a light illuminating all facts, a curve that all lines must follow.
Teilhard de Chardin, Pierre, The Phenomenon of Man (New York: Harper and Row), 1965, p. 219

Conclusie: zowel het scheppingsraamwerk (schepping, zondvloed) als het evolutieraamwerk zijn statisch en dus religieus. Binnen deze raamwerken kunnen theorieën ontwikkeld worden, die wèl dynamisch zijn, als ze maar in het paradigma passen. Ook binnen het scheppingsmodel worden theorieën ontwikkeld, die later soms weer vervangen worden door betere theorieën. Er is op dit punt geen verschil tussen creationisme en evolutionisme.

Argument 2          Index          Argument 4

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting