Afdrukken

Fedor Steemans ‘Tien Hoofdargumenten Tegen het Creationisme’


Argument 6

“Creationisme is nauw verbonden met een levensvisie waarin de mens losstaat van de natuur, en het recht heeft zijn omgeving te exploiteren.”

Dit argument gaat kennelijk over goed en fout. (Zo niet, wat is dan de argumenterende waarde van dit statement?) Fedor vindt dat creationisme ‘nauw verbonden’ is met een ‘foute’ levensvisie, die de exploitatie van de natuur goedkeurt. En evolutie is dan kennelijk ‘goed’, omdat dit een levensvisie is waarbij de mens nauw verbonden is met de natuur, en exploitatie ervan niet toegestaan is.

Laat ik voorop stellen dat de mens niet ‘losstaat’ van de rest van de schepping. God heeft ons juist geschapen met eigenschappen waarmee de mens een plaats bekleedt binnen de hiërarchie van het leven (d.w.z. op grond van onze kenmerken zijn we respectievelijk in te delen bij de chordaten, gewervelden, zoogdieren en primaten). Het is wel zo dat we boven de rest van de schepping staan, en de opdracht hebben daar leiding over te geven. Maar dat betekent niet dat we de natuur op wrede wijze mogen uitbuiten. Integendeel, dat God ons de leiding geeft over de schepping betekent juist dat we dat op een verantwoorde wijze moeten doen.

Maar laten we nu eens kijken in hoeverre evolutie tot iets ‘goeds’ leidt…

Hoe bepaalt een niet-theïstische evolutionist eigenlijk wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is? Wat is zijn basis om te zeggen dat iets goed of fout is? Als het leven niet ontworpen is, als het niet door iets of Iemand bedacht is, is het niet met een bedoeling ontstaan. Dan heeft het leven geen intrinsieke waarde. We leiden een nietsbetekenend bestaan in een onverschillig universum. Als ons bestaan het gevolg is van miljarden ongeplande ongelukjes (mutaties) en selectie van de succesvolste voortplanter, waarom zou liegen dan ‘slecht’ zijn? Of waarom zou geweld slecht zijn? Of wat is het principiële bezwaar tegen moord? En om bij het onderwerp terug te komen: wat is het bezwaar tegen het uitbuiten van andere levensvormen?

Deze, door het christendom ingegeven, houding zit zo diep in onze westerse cultuur geworteld, dat zelfs mensen die niet christelijk zijn soms allerhande mythen verzinnen (zoals bv. genetische manipulatie van vroege mensen door een buitenaards ras) om de door hen ervaren kloof tussen mens en dier te verklaren.

De reden dat deze mensen een kloof ervaren is dat er werkelijk een kloof is. De verschillen met dieren zijn groot en talrijk. Onze kwaliteiten omvatten bijvoorbeeld:

  • We kunnen vooruit denken en plannen, ver voorbij de huidige activiteit.
  • De capaciteit de omgeving aan te passen aan onze eigen voorkeuren.
  • Taal, waarmee we in staat zijn tot buitengewoon complexe communicatie.
  • Schrift, wat we kunnen zeggen, kunnen we ook nog eens opschrijven.
  • De capaciteit opgedane kennis te delen en op grote schaal voort te bouwen op kennis van eerdere generaties.
  • We kunnen abstract denken (wiskunde, symboliek).
  • Diverse en hoge vormen van kunst: dans, muziek, dicht- en schrijfkunst, beeldende kunst.
  • De capaciteit te filosoferen over zaken die verder gaan dan de dagelijkse zorgen.
  • Begrip van het bovennatuurlijke.
  • En ten slotte moraal: we hebben kennis van goed en kwaad.


Argument 5
          Index          Argument 7

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting